A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Шевченківська сільська рада
Вітовський район, Миколаївська область

Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії -юриста

Дата: 30.07.2021 13:38
Кількість переглядів: 127

Виконавчий комітет Шевченківської  сільської ради

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади                                                             спеціаліста І категорії -юриста                     

 

Основні вимоги  до  кандидатів на посаду :                 

1. Наявність громадянства України.

2. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра за кваліфікацією «Правознавство».

3. Стаж роботи за фахом  в органах місцевого самоврядування не менше 1 року.

4. Знання законів, нормативно-правових актів з питань діяльності місцевого самоврядування, щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, діловодство.

5. Вміння працювати на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

6. Володіння українською мовою.

 

До уваги беруться навики в організації роботи, надання юридичних консультацій, складання та підготовка процесуальних документів, представництво в судах та інших органах влади, підприємствах, організаціях,  установах.

 

Для участі у конкурсі   подаються  такі   документи:
- заява про участь у конкурсі;
- особова  картка (форма П-2ДС) з   відповідними   додатками;
- автобіографія;
- дві   фотокартки    розміром 4х6 см;
- копія документа про освіту;
- ел.декларація про доходи за 2020 рік,  яка заповнюється на сайті НАЗК;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду;
- копія   військового квитка (для військовослужбовців  або військовозобов'язаних);
- медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
- письмова   згода на проведення   спеціальної перевірки; 
- письмова  згода на обробку  персональних даних.

 

Термін   прийняття    документів - протягом 30 календарних   днів  з дня   публікації   оголошення  про  проведення конкурсу:  з 30.07.2021р. до  30.08.2021 р.                                      з  08.00 до 16.00 в робочі дні  за адресою: 57263,  с.Шевченкове, вул.Шевченка, 34.   

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків.

Додаткова  інформація  за тел. 684-208.  

 

 

Шевченківський

сільський  голова                                                    О.В.Пилипенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,                                                                                                              Законів України « Про  службу в органах місцевого самоврядування»                                               « Про місцеве самоврядвання  в  Україні», «Про запобігання  корупції»  

 

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України   

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

6. Найважливіші функції держави (стаття 17).

7. Державні символи України (стаття 20).

8. Конституційне право на працю (стаття 43).

9. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

11. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

12. Державний бюджет  України ( стаття 96)

13. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

14. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

15. Система судів в Україні (стаття 125).

 

ІІ. Питання на перевірку знання                                                                                                    Закону України   «Про   місцеве  самоврядування  в  Україні»

1.Поняття  місцевого  самоврядування.  Право громадян  на  участь  у  місцевому  самоврядуванні. Основні  принципи  місцевого  самоврядування.                                            2.Система  місцевого  самоврядування. Територіальні  громади.                                    3.Організаційно-правова, матеріальна  і  фінансова основи  місцевого самоврядування.       4.Статут територіальної  громади  села, селища,  міста.                                                        5.Виключна  компетенція  сільських,  селищних,  міських  рад.                                    6.Повноваження виконавчого  комітету  сільської,  селищної,  міської,  районної  ради.  7.Повноваження  сільського, селищного,  міського  голови.                                                            8.Сесія  ради.                                                                                                                                      9.Депутат  сільської  ради.                                                                                                            10.Постійні  комісії  сільської  ради.                                                                                                   11.Староста.                                                                                                                                       12.Місцеві  бюджети.                                                                                                                          13.Місцеві  податки  і  збори.                                                                                                            14.Доходи  місцевих  бюджетів.                                                                                                           15.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України                                                                        «Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування  в  Україні»

 1. Служба  в  органах  місцевого  самоврядування (  стаття 1).
 2. Посадова  особа  місцевого  самоврядування (  стаття 2).
 3. Посади  в  органах  місцевого  самоврядування ( стаття  3).
 4. Основні  принципи  служби  в  органах  місцевого  самоврядування (  стаття 4).
 5. Основні  обов` язки  посадових  осіб  місцевого  самоврядування (  стаття8).
 6. Основні  права  посадових  осіб  місцевого самоврядування ( стаття 9).
 7. Присяга  посадових  осіб  місцевого  самоврядування ( стаття  11).
 8. Прийняття  на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування,  випробування  та стажування.
 9. Обмеження,  пов` язані  з  прийняттям  на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування (  стаття 12).
 10. Декларування  доходів  посадових  осіб  місцевого  самоврядування (  стаття  13).
 11. Ранги  посадових осіб  місцевого  самоврядування ( саття 15).
 12. Атестація  посадових  осіб  місцевого самоврядування (  стаття  17).
 13. Підстави  припинення  служби  в  органах  місцевого  самоврядування (  стаття 20).
 14. Відповідальність  посадових  осіб  місцевого  самоврядування (  стаття  24).
 15. Обчислення  стажу  роботи в  органах  місцевого  самоврядування ( стаття 37-1).

 

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України                                                                         "Про  запобігання корупції"   

1.         Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

V. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням                                              специфіки посади  спеціаліста І категорії -юриста 

 

1. Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).

2.Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та  господарського)

3.Надання житлових приміщень: види житлових приміщень,  порядок надання.

4.Адміністративна комісія  при виконавчому комітеті  міської ради: повноваження, склад, діяльність.

5.Представництво  в судовому процесі.

6.Органи опіки та піклування:  повноваження, склад.

7.Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.

8.Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст. 121 Земельного Кодексу України).

9.Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян.

10.Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.

11.Пред’явлення позову

12.Форма і зміст позовної заяви

13.Визначення та обчислення строків

14.Договір оренди землі (ст.13-19 Закону України «Про оренду землі).

15.Укладення, зміна і розірвання договорів.

 

 

_____________________________________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь