A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Шевченківська сільська рада
Вітовський район, Миколаївська область

Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради

Дата: 02.09.2021 09:39
Кількість переглядів: 63

Виконавчий комітет Шевченківської  сільської ради

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  начальника відділу  освіти, молоді  та  спорту Шевченківської  сільської  ради                 

 

 

Основні  вимоги  до  кандидатів   на  посаду начальника відділу  освіти, молоді та спорту:

                                     

1.  Наявність громадянства України.

2. Наявність повної вищої педагогічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

3. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом у навчальних закладах не менше 5 років.

4. Вільне володіння державною мовою.

5. Повинен знати:

- основи державного управління, економіки та управління персоналом;

- нормативно-правові акти, які регулюють питання розвитку сфери освіти, молоді та спорту;

          - Конституцію України, Закони  України «Про  службу в  органах  місцевого  самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про освіту»  та  інші нормативно-правові  акти  з урахуванням специфіки роботи.

6. Володіння основними навиками роботи на комп’ютері та відповідними програмними засобами.

 

Для участі у конкурсі   подаються  такі   документи:
- заява про участь у конкурсі;
- особова  картка (форма П-2ДС) з   відповідними   додатками;
- автобіографія;
- дві   фотокартки    розміром 4х6 см;
- копія документа про освіту;
- ел.декларація про доходи за 2020 рік,  яка заповнюється на сайті НАЗК;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду;
- копія   військового квитка (для військовослужбовців  або військовозобов'язаних);
- медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
- письмова   згода на проведення   спеціальної перевірки; 
- письмова  згода на обробку  персональних даних.

Термін   прийняття    документів - протягом 30 календарних   днів  з дня   публікації   оголошення  про  проведення конкурсу:  з  02.09.2021р. до  02.10.2021 р.з  08.00 до 16.00 в робочі дні  за адресою: 57263,  с.Шевченкове, вул.Шевченка, 34.   

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків.

Додаткова  інформація  за тел. 684-208.  

 

Шевченківський

сільський  голова                                                    О.В.Пилипенко

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,                                                                                                              Законів України « Про  службу в органах місцевого самоврядування»,                                              «Про місцеве самоврядування  в  Україні», «Про запобігання  корупції»                                            та перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків начальника відділу освіти,  молоді та спорту 

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

2. Форма правління в Україні (стаття 5).

3. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

5. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

6. Найважливіші функції держави (стаття 17).

7. Конституційне право на освіту (стаття 53).

8. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

9. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

11. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

12. Повноваження Президента України (стаття 106).

13. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

14. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

15. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 

 

II.  Питання на перевірку знання Закону України                                                                                    «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1.Посади в органах місцевого самоврядування. (ст.3)                                                                               

 2. Поняття служби в органах місцевого самоврядування , посадової особи місцевого самоврядування (ст.1,2)                                                                                                                   

   3.Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)                                                                   4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4)                                 

 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8)                                   

   6.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.9)                                                            

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (ст. 12)                                                                                                                                            

     8. Декларування доходів (ст.13)                                                                                                              

      9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11)                                                                        

10. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 14,15)                                     

  11. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст. 10)                                                  

12. Кадровий резерв в органах місцевого самоврядування (ст.16)                                                                         

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування  (ст.20)                                                    

14. Оплата праці посадової особи місцевого самоврядування(ст.21)                                                         

15. Щорічні та додаткові відпустки, соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21)

 

III. Питання на перевірку знання Закону України                                                                                   "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

 

 

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

9. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

10. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

11. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

12. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

13. Спеціальна перевірка (стаття 56).

14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України                                                                           

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування (ст.2)                                                                               

     2.Система місцевого самоврядування (ст.5)                                                                                      3.Повноваження сільського, селищного голови ( ст.42)                                                                  

4.Загальні збори громадян (ст.8)                                                                                                             5.Статут територіальної громади села, селища (ст.19)                                                                      6.Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.20)                                                                                                                                                    7.Сільський селищний голова(ст. 12)                                                                                                 8.Виконавчі органи рад( ст.11)                                                                                                                  9.Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (ст.3)  

10.Основні принципи місцевого самоврядування.                                                                                                11.Територіальні громади(ст. 6)                                                                                                           12.ромадські слухання (ст. 13)                                                                                           

   13.Місцеві ініціативи (ст.9)                                                                                                                    14.Місцевий референдум (ст.7)                                                                                                              

  15.Право комунальної власності (ст.60)                                                                                                         16.Місцеві бюджети та доходи місцевих бюджетів (ст.61, 63)

 

V. Питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків начальника відділу освіти, молоді та спорту

 

1.Основні положення Закону України “Про освіту” (ст.ст.6,8,14,15,29).                                         

2.Закон України “Про загальну середню освіту” (ст.ст.4,5,9,12).                                                       3.Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст. 2, 4-7).                                                       

 4.Закон України “Про позашкільну освіту” (ст.ст.4,8).                                                        5.Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти (Закон України “Про загальну середню освіту” ст.37).                 

  6.Завдання дошкільної освіти (Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст.4,5,7).   

7.Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти (Закон України “Про позашкільну освіту” ст.ст. 9,10).

 

 

 

8.Кримінальний кодекс України про порушення права на отримання освіти (ст.183).             

 9.Типи загальноосвітніх навчальних закладів (Положення про загальноосвітній навчальний заклад).                                                                                                                                    

10.Організаційно-правові та професійні засади начальника відділу освіти (Положення).    

  11.Завдання, обов’язки та повноваження начальника відділу освіти (Положення).                              

  12. Права начальника відділу освіти (Положення).

 13.Комплектування  груп закладу  дошкільної  освіти.                                                                 

 14. Атестація педагогічних  працівників.                                                                                                             

15. Створення,  реорганізація  та ліквідація загальноосвітніх навчальних  закладів

 

_______________________________________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь