Шевченківська сільська рада

Миколаївська область, Жовтневий район

рішення

 

 
 


ШЕВЧЕНКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА

 

ВІТОВСЬКОГО  РАЙОНУ      МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_______________________________________________________________

 ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

№  1  від  23.11.2018 року                          ХХІІІ позачергова  сесія VІІІ скликання

«Про внесення змін до бюджету

Шевченківської сільської ради

на 2018 рік»

 

Відповідно   до  пункту 23 частини 1 статті 26, статті  65  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  , статі 91 Бюджетного кодексу України  , Розпорядження   Миколаївської обласної  державної   адміністрації  №476-р «  Про  затвердження   переліку мікропроектів  місцевого   розвитку   та   розподіл    субвенції  з   обласного   бюджету  на  їх   реалізацію»     заслухавши інформацію економіста сільської ради В.І.Радченко  щодо необхідності  внесення змін до бюджету Шевченківської  сільської ради на 2018 рік   сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін до бюджету Шевченківської сільської ради на 2018 рік.  

2. Внести  зміни  до  загального  фонду  доходної   частини   сільського   бюджету   Шевченківської    сільської  ради  на  2018 рік (додаток 1).

 

2.1.   Збільшити     планові   показники  доходної   частини  сільського  бюджету   на    суму  1105,320 тис.грн.по  :

КБКД   11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»    на    суму  162,620 тис.грн.;

КДБК 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)»  на    суму 106,000 тис.грн.;

КБКД 140301900 «Пальне » на   суму  106,00  тис.грн.;

КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  на    суму  507,720  тис.грн.;

КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на    суму 130,980  тис.грн.;

КБКД  41053900  Інші  субвенції   з  місцевого   бюджету»   на     суму   198,000   тис.грн.

 

2.2.   Зменшити   планові   показники  доходної   частини  сільського  бюджету  на   суму 907,320 тис.грн. по  :

КБКД   11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»    на    суму  155,600  тис.грн.;

КДБК 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності»  на    суму 1,620 тис.грн.;

КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на   суму  106,000  тис.грн.;

КБКД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості»  на    суму  9,600  тис.грн.;

КБКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» на    суму 25,600  тис.грн.;

КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на    суму  303,700 тис.грн.;

КБКД 180109 «Орендна плата з фізичних осіб» на    суму 150,800 тис.грн.;

КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»  на  суму130,980тис.грн.;

КБКД 21010300 « Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету»  на    суму  8,340 тис.грн.;

КБКД 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на    суму  3,880  тис.грн.;

КБКД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на    суму  4,900  тис.грн.;

КБКД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на    суму  6,000  тис.грн.;

КБКД 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» на    суму  0,300  тис.грн.;

 

3.   Затвердити  уточнений   обсяг  доходів  сільського бюджету на 2018 рік  у сумі  74 141,479 тис.грн.  в тому числі по :                                                                                                         

        -   загальному    фонду  бюджету на суму   73 379,839 тис.грн.,                                                    -   спеціальному фонду бюджету  на суму        761,640 тис.грн..

 

4.Внести зміни до видаткової частини сільського бюджету Шевченківської сільської ради   на 2018 рік (додаток 1):

 

4.1.Зменшити   планові показники  видаткової частини  загального фонду  сільського бюджету на суму 71,560 тис.грн., по головним  розпорядникам коштів сільського бюджету

4.1.1 Шевченківській    сільській  раді -  зменшити   видатки  - на    суму   78,200  тис.грн.;

4.1.2.Відділу  освіти,   молоді   та   спорту – збільшити   видатки - на     суму 6,640  тис.грн..

 

4.2.Зменшити    планові показники  видаткової частини  спеціального фонду  сільського бюджету на суму  259,220 тис.грн., по головним розпорядникам коштів сільського бюджету

2.2.1.Сільській  раді  збільшити  видатки              - на   суму  1 943,963    тис.грн.;

2.2.2. Відділу  освіти, молоді  та  спорту зменшити видатки  - на  суму 2 203,183 тис.грн..

 

5.  Затвердити  уточнений   обсяг  видатків  сільського бюджету на 2018 рік  у сумі  87 664,931 тис.грн.  в тому числі :                                                                                                         

        -  обсяг видатків загального фонду бюджету на суму  77 174,755 тис.грн.,                                                    -  обсяг  видатків спеціального фонду  на суму  10 490,176 тис.грн. , в тому числі      

        бюджет розвитку 9 728,536 тис.грн.,  за програмною  та функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету (додаток 2).

 

 

 

 

6.  Затвердити   у складі видатків сільського бюджету  уточнений перелік  сільських програм  на 2018 рік  на загальну суму 20 344,447тис.грн. (додаток 3),                           

із них :                                   

-     обсяг видатків загального фонду  на суму  12 559,423 тис.грн.;

-     обсяг видатків спеціального фонду на суму 7 785,054 тис.грн..  

     

        7.   Затвердити  уточнений перелік  об’єктів , які фінансуються  за рахунок коштів                бюджету розвитку(додаток 4).

         

        8. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі                                   3 794,916 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:           

       - залучення вільного залишку  бюджетних коштів  на рахунку  сільського бюджету станом на 01.01.2018 року (БКФБ 208100) в сумі 13 523,452 тис.грн.;

       - кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400)  в сумі – 9 728,536 тис.грн. (додаток 5).

 

9. Затвердити спеціальний фонд  сільського  бюджету з дефіцитом у сумі                             9 728,536 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

                - кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку

       (спеціального фонду) (БКФБ 208400)  в сумі – 9 728,536тис.грн. (додаток 5).

 

10. Додатки №1 -5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

11. Контроль за виконання  даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування,  фінансів, бюджету  та соціально - економічного розвитку.                     

                

 

               

 

                 Сільський голова                                        Т.П.Шакунова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

                                                                                                                           ШЕВЧЕНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА                                                                        ВІТОВСЬКОГО   РАЙОНУ     МИКОЛАЇВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                     ХІV чергова СЕСІЯ      VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

№  ___  від 13.02.2018 року                                                                                                                                            с. Шевченкове

Про затвердження Правил запобігання

та  врегулювання  конфлікту  інтересів

у виконавчих органах Шевченківської

сільської ради

      Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002року  №169, Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 04.08.2010 року № 214, для використання в роботі посадовими особами виконавчих органів Шевченківської ради,  з  метою врегулювання конфлікту інтересів в діяльності сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів сільської ради, сесія сільської  ради

 

                                                В И Р І Ш И Л А:

1. Затверди Правила запобігання та врегулювання конфлікту  інтересів у  виконавчих   

    органах Шевченківської  сільської ради /додаються/;

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради                          

    з  питань  прав людини, законності, депутатської  діяльності  і  етики.

 

Сільський голова                                                         Т.П.Шакунова

                                                                                                                                                                        ПРОЕКТ

 

ПРАВИЛА

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
у виконавчих органах  Шевченківської  сільської  ради

І. Загальні положення

               Ці Правила розроблені на підставі відповідних положень законів України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169, Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 04.08.2010 року № 214, для використання в роботі посадовими особами виконавчих органів Шевченківської ради (далі – посадові особи) і визначають шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними службових повноважень.

           Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності сільського голови, секретаря сільської ради, керуючої справами (секретаря виконавчого комітету) сільської ради, депутатів сільської ради визначаються законами, які регулюють статус вказаних осіб та засади організації відповідних органів (ст.35 Закону).

Конфлікт інтересів це суперечність між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень.

Визначення понять щодо конфлікту інтересів має важливе значення для вжиття правочинних заходів щодо його врегулювання.

Так, згідно зі ст.1 Закону України «Про запобігання корупції»:

– потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

–  реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

– близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

– приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Наявність будь-якого конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою.

Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або не вчинення дій), а і тоді, коли вона потенційно може вплинути на них.

Конфлікт інтересів має місце й тоді, коли йдеться про суперечність особистого інтересу близької особи посадової особи з її службовими повноваженнями.

Особистими інтересами законодавство України називає будь-які інтереси особи, зумовлені родинними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з іншими особами, у тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв’язку з діяльністю особи, не пов’язаною 
з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у громадських, релігійних чи інших організаціях.

Приховування посадовою особою наявного приватного інтересу вже розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

Майновий інтерес – інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна особи чи близьких їй осіб.

Немайновий інтерес – інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), духовних, моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб.

Законом визначене коло осіб, які зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зокрема до них належать:

- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме:

- посадові особи юридичних осіб публічного права;

- особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках).

Посадові особи юридичних осіб публічного права вважаються особи, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету та займають в юридичних особах публічного права посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.

Юридичні особи публічного права – це підприємства, установи та організації державної форми власності, які утворені розпорядчими актами Президента України, органів державної влади, місцевого самоврядування  (ст.2, 81, 87 Цивільного кодексу України).

Згідно зі статтею 67 Закону нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути

визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування.

Правочин, укладений внаслідок порушення вимог Закону, може бути визнаним недійсним.

Що стосується інших правочинів, вчинених в умовах конфлікту інтересів, вони також можуть бути визнані недійсними.

Усі способи врегулювання конфлікту інтересів мають забезпечити своєчасність реагування на порушення законодавства і запобігти прийняттю рішень чи вчиненню дій в умовах існування конфлікту інтересів.

II. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

          Згідно зі статтею 12-1 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  посадові особи місцевого  самоврядування  зобов’язані дотримуватися  правил  запобігання  та врегулювання конфлікту інтересів,  передбачених  Законом  України «Про  запобігання корупції» .

На виконання цієї вимоги законодавства посадові особи сільської ради зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли посадова особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, сільського голову а у випадку перебування особи у складі колегіального органу – відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) чи інший визначений законом орган;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи або про відомі їй факти виникнення конфлікту інтересів у інших посадових осіб, письмово повідомляє про це сільського голову шляхом направлення службової записки, оформленої у встановленому порядку.

У службовій записці обов’язково зазначаються:

- обставини отримання інформації про наявність (можливість наявності) конфлікту інтересів особисто у керівника або у підпорядкованих йому посадових осіб;

- вжиті заходи для врегулювання конфлікту інтересів;

- пропозиції щодо вчинення конкретних дій для припинення конфлікту інтересів або його запобігання безпосереднім керівником та посадовою особою, від якої надійшло повідомлення про конфлікт інтересів.

Сільський голова, його заступники, керівники виконавчих органів сільської ради не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Безпосередній керівник посадової особи або сільський голова протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому посадової особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє посадову особу, яка звернулась із повідомленням.

Сільський голова або безпосередній керівник посадової особи, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи, передбачені Законом та цими Правилами.

У разі існування в посадової особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана письмово звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.

У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог розділу V Закону та цих Правил.

Якщо посадова особа отримала письмове підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Посадова особа, яка повідомила про конфлікт інтересів безпосереднього керівника і вважає, що вжиті заходи є недостатніми, може особисто повідомити про це в письмовій формі сільського голову та відповідний уповноважений підрозділ.

Якщо посадовій особі стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших посадових осіб, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника.

III. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

- усунення посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням посадовою особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження доступу посадової особи до певної інформації;

- перегляду обсягу службових повноважень посадової особи;

- переведення посадової особи на іншу посаду;

- звільнення посадової особи.

При застосуванні заходів зовнішнього контролю береться до уваги характер конфлікту інтересів – постійний (тривалий) або тимчасовий (разовий).

Конфлікт інтересів, який не має постійного характеру, може бути врегульований безпосереднім керівником шляхом усунення посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів та за можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших посадових осіб виконавчого органу за рішенням сільського голови або керівника відповідного виконавчого органу, в якому працює особа, шляхом видання розпорядчого документа.

Конфлікт інтересів, який має постійний характер, може бути врегульований сільським головою або керівником відповідного виконавчого органу, в якому працює особа, шляхом видання розпорядчого документа про:

- обмеження доступу посадової особи до певної інформації;

- перегляд обсягу службових повноважень посадової особи;

- здійснення службових повноважень під зовнішнім контролем;

- переведення посадової особи на іншу посаду;

- звільнення посадової особи;

- застосування іншого способу, передбаченого законодавством.

Обмеження доступу посадової особи до певної інформації застосовується у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншій посадовій особі виконавчого органу.

Перегляд обсягу службових повноважень посадової особи здійснюється шляхом видання розпорядчого документа про зміну посадової інструкції у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншої посадової особи.

Здійснення службових повноважень під зовнішнім контролем запроваджується у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

- перевірка посадовою особою, визначеною розпорядчим актом сільського голови або керівника виконавчого органу, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

- виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника;

- участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

Посадова особа не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування зовнішнього контролю ознайомлюється з таким рішенням.

        Переведення посадової особи на іншу посаду здійснюється лише за згодою посадової особи у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання,

вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.

Звільнення посадової особи здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у посадової особи, яка входить до складу колегіального органу місцевого самоврядування (комісії, робочі групи тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Така особа письмово повідомляє голову колегіального органу не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, для невідкладного прийняття відповідних рішень та негайного письмового інформування  сільського голови.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити вона сама, будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

У разі якщо неучасть посадової особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Діяльність інших колегіальних органів, які мають консультативно-дорадчий характер і не мають безпосереднього впливу на прийняття правового рішення, у контексті наявності конфлікту інтересів не розглядається.

Посадові особи, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу та письмового повідомлення безпосереднього сільського голову про його позбавлення з наданням підтверджуючих це документів.

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Для запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав посадова особа  сільської ради зобов’язана протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

У такому випадку посадовим особам забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

Передача посадовими особами належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарними, здійснюється шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.

Передача посадовими особами виконавчих органів сільської ради належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:

- укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

- укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;

- укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією 
з управління активами, яка має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.

Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національним агентством з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

Посадові особи не можуть укладати договори, зазначені у наведених вище абзацах, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени їх сім’ї.

Посадові особи, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

ІV. Відповідальність

Згідно зі ст.65 Закону України «Про запобігання корупції»за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадові особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням сільського голови або керівника виконавчого органу сільської ради, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Посадова особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Посадова особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням сільського голови, в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

Статтею 172-7Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» передбачено таку адміністративну відповідальність:

«Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів – тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік».

Порушення вимог чинного законодавства щодо конфлікту інтересів становлять порушення службової дисципліни, за їх вчинення може бути застосоване дисциплінарне стягнення в порядку, передбаченому законодавством.

Законодавство допускає можливість притягнення за одне і теж саме діяння водночас до адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності як таких, що не мають однакової правової природи, схожих форм реалізації та правових наслідків.

Згідно зі ст.147 Кодексу законів про працю України за порушення трудової дисципліни до посадової особи може бути застосовано лише одне з таких дисциплінарних стягнень як догана або звільнення.

При цьому, неповідомлення сільського голови про наявність конфлікту інтересів посадовою особою або безпосереднім керівником, якому стало відомо про наявність конфлікту інтересів, а також невжиття заходів по негайному усуненню наявного конфлікту інтересів вказаними посадовими особами, слід вважати невиконанням чи неналежним виконанням службових обов’язків та підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Посадові особи, до яких застосовано стягнення, за рішенням сільського голови або керівника виконавчого органу можуть бути позбавлені премії, виключені з кадрового резерву на заміщення вищої посади, не атестовані під час проведення атестації або атестовані з певними умовами.

До посадових осіб, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, відповідно до Закону України «Про державну службу» можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу:

 -  попередження про неповну службову відповідність;

 - затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Статтею 59 Закону передбачено, що відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством.

V. Законодавство, яке регулює питання «конфлікту інтересів»

Правове регулювання конфлікту інтересів здійснюється актами законодавства України та міжнародно-правовими актами.

Законодавчими актами, які регулюють питання конфлікту інтересів, є:

- Закон України «Про запобігання корупції» (зі змінами) від 14.10.2014 №1700-VII, який визначає поняття реального та потенційного конфлікту інтересів, визначає шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, статус та порядок діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції(ст.ст. 1, 4–13, 28–36, 65–69);

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
від 07.06.2001 №2493-ІII (зі змінами), яким встановлено вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 12-1);

- Закон України «Про засади державної антикорупційної політики 
в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» (розділи 1-3);

- Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 №3723-XII 
(зі змінами), яким встановлено особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців, вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.14, 16-1);

- Кодекс законів про працю України, затверджений Законом України від 10.12.1971 №322-VIII (зі змінами), яким встановлено порядок застосування стягнень за порушення трудової дисципліни (ст.ст.147–152);

- Кодекс України про адміністративні правопорушення, введений у дію Постановою Верховної Ради Української РСР від 07.12.1984 №8074-10 
(зі змінами), яким встановлено адміністративну відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.172-7);

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 N3207-VI, яким визначено склади злочинів у сфері службової діяльності та внесено зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підзаконними нормативно-правовими актами щодо врегулювання питання конфлікту інтересів є:

- Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 15.02.2002 №169, в якому зазначено, що до участі в конкурсі 
не допускаються особи, які будуть підпорядковані близьким особам;

- Загальні правила поведінки державного службовця, затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 04.08.2010 №214 (зі змінами), якими визначено засоби недопущення виникнення конфлікту інтересів та способи його врегулювання.

Крім того, заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачені в міжнародно-правових актах, зокрема:

- Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 (ратифіковано Законом України № 251-V від 18.10.2006);

- Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців від 11.05.2000 №R(2000)10.

 

Сільський голова                                                            Т.П.Шакунова

 

ПРОЕкта

 

                                                                                                                           ШЕВЧЕНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА                                                                        ВІТОВСЬКОГО   РАЙОНУ     МИКОЛАЇВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                     ХІV чергова СЕСІЯ      VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

№    від  13.02.2018 року                                                                                                                                            с. Шевченкове

 

Про затвердження форми

депутатського звернення

      Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Наказу Міністерства юстиції України  від 21.06.2007 року № 414/5, з метою належного оформлення звернення та викладення у зверненні депутатами сільської ради суті порушеного питання, сесія сільської  ради

                                                   В И Р І Ш И Л А:

 

 

1. Затвердити форму депутатського звернення  /додається/;

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради                          

    з  питань  прав людини, законності, депутатської  діяльності  і  етики.

 

Сільський голова                                                         Т.П.Шакунова

ПРОЕКТ

 

 

Форма депутатського звернення

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Депутат _______ (вказується прізвище, ім’я, по батькові), округ № ___ (вказується номер округу),

проживаючого за адресою (вказується поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку/квартири, телефон)

 

Вих.№ ___ (вказується номер вихідного документу)

від  ___._____.________ (вказується число, місяць і рік реєстрації документу

                                             у журналі вихідної документації депутата)

 

                                                                                                                                  (вказується посада, прізвище та                                             

                                                                                                                                   ініціали голови сільської ради

                                                                                                                                   у давальному відмінку)

 

ДЕПУТАТСЬКЕ  ЗВЕРНЕННЯ

 

Відповідно до (вказується посилання на нормативно-правові акти), прошу (викладається суть порушеного питання, якщо має місце очевидне порушення закону і зазначається закон, який порушується) або вимога здійснити певні дії, вжити заходи чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до компетенції органу, до якого подається звернення з обов’язковим наданням додатків/додатку до звернення (надаються обгрунтовуючі матеріали, звернення виборців, тощо) і обов’язково зазначається, яка робота була здійснена депутатом для вирішення порушеного питання.

 

Додаток: _______ (вказується  назва обгрунтовуючого матеріалу) на  ____ (вказується  кількість аркушів).

 

    Підпис (проставляється короткий підпис депутата)

 

ПРОЕКТ

 

                                                                                                                           ШЕВЧЕНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА                                                                        ВІТОВСЬКОГО   РАЙОНУ     МИКОЛАЇВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                     ХІV чергова СЕСІЯ      VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

№  ___  від  13.02.2018 року                                                                                                                                            с. Шевченкове

 

Про затвердження Порядку встановлення

тарифів  на  житлого-комунальні послуги

житлово - комунальним    підприємствам

Шевченківської  сільської  ради

    Відповідно до статті 26 Закону  України « «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України від 24.06.2004 року № 1875 «Про житлово-комунальні послуги», Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про ціни та ціноутворення», Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про питну воду  та питне водопостачання», Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження методики визначення нормативів питного водопостачання населення», з метою визначення  процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги житлово - комунальним  підприємствам Шевченківської  сільської  ради, сесія сільської ради

 

               В И Р І Ш И Л А :

 

 

1. Затвердити   Порядок  встановлення  тарифів  житлово - комунальним   підприємствам  

    Шевченківської   сільської   ради     на    послуги      водовідведення,    водопостачання,

    прибирання   прибудинкових   територій,    вивезення    твердих   побутових   відходів   

    /додається/;

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради:  

   -  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;

   -  з питань містобудування, житлово-комунального господарства, транспорту, 

      комунальної власності, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

 

Сільський голова                                                          Т.П.Шакунова

 

ПРОЕКТ

 

                                                       

 

П О Р Я Д О К

встановлення  тарифів  житлово - комунальним  підприємствам

Шевченківської  сільської  ради  на  послуги  водовідведення, водопостачання,

прибирання  прибудинкових територій,  вивезення  твердих  побутових  відходів

1. Нормативно-правове забезпечення.

     Порядок встановлення тарифів житлово-комунальним підприємствам Шевченківської

сільської  ради  на  послуги  водовідведення, водопостачання, прибирання прибудинкових територій,  вивезення  твердих  побутових  відходів (надалі-Порядок) розроблений відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України  «Про ціни та ціноутворення», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 21 липня 2005 р. N 630 "Про  затвердження  Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", постанови Кабінету Міністрів України  від 25 серпня 2004 р. N1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390.

2. Загальні положення

2.1. Порядок встановлення тарифів житлово - комунальним підприємствам

Шевченківської  сільської  ради  на  послуги  водовідведення, водопостачання, прибирання  прибудинкових територій,  вивезення  твердих  побутових  відходів спрямований на упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання, а також на забезпечення належного функціонування підприємств житлово-комунального господарства; визначає механізм встановлення тарифів на послуги і носить обов’язковий характер при формуванні тарифів.

2.2. Порядок застосовується для встановлення тарифів на послуги водовідведення, водопостачання, прибирання  прибудинкових територій,  вивезення  твердих  побутових  відходів, з урахуванням відповідних галузевих та технологічних особливостей в порядку і межах визначених законодавством. Він може бути переглянутий або скасований рішенням сільської ради у разі внесення змін до законодавства у цій сфері, у разі втрати необхідності у неї, а також у разі втрати чинності деяких із пунктів даного Порядку.

2.3. Основні завдання Порядку:

-  забезпечення встановлення економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

-  підвищення ефективності та якості надання житлово-комунальних послуг.

 

2.4. Терміни «ліцензіат», «базовий період», «плановий період» вживаються у значеннях, наведених у Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

3. Питання Порядку встановлення тарифів.

3.1. Визначений органом місцевого самоврядування Порядок поширюється на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми, які надають послуги з централізованого водопостачання, у тому числі й ті, для яких надання таких послуг не є основним видом діяльності.

3.2. Суб’єкти господарювання, які надають послуги результатами роботи у звітному періоді (квартал, рік) проводять економічний аналіз фактичних витрат на виробництво/надання цих послуг щодо їх відповідності економічно обґрунтованому рівню витрат та розміру діючих тарифів.

Під час проведення економічного аналізу досліджується відповідність фактичних якісних та кількісних показників, що характеризують житлово-комунальну послугу, нормативним, а також вартісних, за визначеними в установленому порядку статтями витрат, економічно обґрунтованим витратам. Крім цього здійснюється аналіз причин відхилення фактичних витрат від планових, врахованих у діючих тарифах, оцінюється об’єктивність та обґрунтованість здорожчуючих факторів.

3.3. За результатами проведеного економічного аналізу суб’єктами господарювання приймається рішення про обґрунтованість діючих тарифів або необхідність їх перегляду (збільшення або зниження) для усіх або окремих категорій споживачів. Підставами для перегляду діючих тарифів на послуги та звернення до органу місцевого самоврядування з питань їх встановлення є наступні чинники:

- під час проведення економічного аналізу встановлено відхилення (збільшення або зменшення) більш ніж на 5 відсотків економічно обґрунтованого фактичного рівня витрат на виробництво/надання житлово-комунальної послуги від планових витрат, врахованих у діючому тарифі (з урахуванням отриманого протягом року відшкодування з відповідного місцевого бюджету різниці між встановленим розміром тарифу та економічно обґрунтованими витратами, якщо такі виплати здійснювались);

- відбулися зміни ставок платежів, податків, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси, реагенти та інші матеріальні ресурси, значні зміни обсягів виробництва/надання житлово-комунальних послуг тощо, які спричинили зміну економічно обґрунтованих витрат, на підставі яких був встановлений тариф, більше ніж на 5 відсотків;

- змінилась організаційно-правова форма суб’єкта господарювання;

- у місцевому бюджеті не передбачено видатків на відшкодування різниці між встановленим розміром тарифу на послуги та економічно обґрунтованими витратами на її виробництво/надання;

 - затверджена в установленому порядку довгострокова цільова програма розвитку, технічного переоснащення суб’єкта господарювання, яка вимагає додаткових інвестицій;

- суб’єкт господарювання вперше розпочав виробляти/виконувати житлово-комунальні послуги та/або з будь-яких інших причин не має встановлених тарифів на ці послуги;

 

- наявність інших об’єктивних факторів, які зумовлюють необхідність перегляду тарифів на послуги з метою приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат, та є підставою подання письмової заяви органу виконавчої влади місцевого самоврядування щодо їх встановлення.

3.4.   Розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво/надання послуг здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до порядків формування тарифів на житлово-комунальні послуги, встановлених чинними нормативно-правовими актами.

3.5. Виконавець послуг забезпечує достовірність наданої ним інформації.

3.6. Для встановлення тарифів на послуги  заявник подає до виконавчого органу місцевого самоврядування у паперовому вигляді заяву про встановлення тарифів за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, а також розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків:

1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планових витрат виконавця послуг за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період і очікувані зміни у плановому періоді;

2) копія ліцензії на провадження ліцензованої діяльності;

3) схеми та розрахунки балансів водоспоживання:

оперативну схему системи централізованого водопостачання;

розрахунок балансу води, який надається у схематичному та табличному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності, діаметрів мереж;

4) розрахунок витрат на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного в наданні послуг з централізованого водопостачання;

5) копії звітності за базовий період та з початку поточного року:

форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форму № 1-м «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (додаток 1до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджену наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р за N39; або форму № 1-мс «Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (додаток 2до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджену наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р за N39;

форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджену наказом Державної служби статистики України від 07 серпня 2013 року № 239;

форму № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджену наказом Державної служби статистики України від 01.08.2012 року № 321;

форму № 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», затверджену наказом Державної служби статистики України від 24 .10. 2013 року № 321;

6) копію рішення про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

7) копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства;

8) копію колективного договору, положення про оплату праці, положення про преміювання;

9) штатний розпис та розмір середньої заробітної плати за попередній рік;

10) розрахунок тарифів на плановий період:

- річний план ліцензованої діяльності з даних послуг;

- розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послуги;

- розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби послуг на плановий період;

- загальновиробничі витрати з послуг;

- адміністративні витрати з послуг;

- витрати на збут з послуг;

- інші операційні витрати з послуг;

- фінансові витрати з послуг;

- розрахунковий прибуток з послуг;

- загальна характеристика ліцензіата з послуг;

11) загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво послуг за формою, наведеною в додатку 1 до Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 вересня 2012 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1606/21918;

12) погодження Департаменту ЖКП Миколаївської області;

Копії документів (у т.ч. звітності) повинні бути засвідченні написом "Згідно з оригіналом", особистим підписом особи, яка засвідчує копію, її ініціалами та прізвищем, назвою посади, дати засвідчення копії.

Перелік документів може бути доповнений виконавчим органом місцевого самоврядування з відповідним обґрунтуванням.

3.7. Виконавчий орган місцевого самоврядування упродовж 20 робочих днів проводить аналіз поданих документів і при необхідності запитує додаткові документи з обґрунтуванням такого запиту.

У випадку, якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам визначеного Порядку, заява залишається без розгляду, про що Шевченківська сільська рада письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви.

3.8. Шевченківська сільська рада може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтувань ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що Шевченківська сільська рада письмово повідомляє ліцензіата.

Шевченківська сільська рада може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений нею строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, документів які необхідні для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли при розгляді заяви про встановлення тарифів.

Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків і обґрунтувань ліцензіата, передбаченої пунктом 3.8 цієї Порядку, про що Шевченківська сільська рада письмово повідомляє ліцензіата.

Якщо ліцензіат не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення Шевченківської сільської ради у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

3.9. Після одержання повного пакета документів та внесення надавачем послуг необхідних змін до розрахунків виконавчий орган місцевого самоврядування або спеціально створена комісія упродовж 25 робочих днів з дати отримання документів перевіряє розрахунки тарифів на їх відповідність вимогам чинного законодавства, порядку формування тарифів, стандартів, норм, правил та інших нормативних документів у сфері житлово-комунальних послуг.

У разі виявлення в розрахунках тарифів порушень вимог чинного законодавства, порядку формування економічно обґрунтованих тарифів, недостовірних даних або арифметичних помилок виконавчий орган місцевого самоврядування  або спеціально створена комісія письмово повідомляє про це виробника/виконавця житлово-комунальних послуг і зобов’язує його привести розрахунки у відповідність з вимогами чинного законодавства або надати додаткову інформацію. Виробник/виконавець житлово-комунальних послуг протягом 45 робочих днів з моменту одержання повідомлення надає органу місцевого самоврядування економічно обґрунтовані розрахунки тарифів та необхідну інформацію.

3.10. Після одержання відповідних розрахунків тарифів виконавчий орган місцевого самоврядування упродовж 25 робочих днів готує проект рішення щодо встановлення нового рівня тарифів на послуги.

Протягом п’яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до органу місцевого самоврядування суб’єкти господарювання інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів згідно  «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №390 від 30.07.2012 р.

3.11. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту тарифів підлягають розгляду виконавчим органом місцевого самоврядування. За результатами цього розгляду орган місцевого самоврядування повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє та готує проект остаточного рішення щодо встановлення тарифів. У процесі доведення до відома споживачів інформації усі зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань підлягають реєстрації та обов’язковому розгляду суб’єктом господарювання.Зауваження і пропозиції, які отримані органом місцевого самоврядування, надсилаються для розгляду суб’єкту господарювання. За результатами такого розгляду суб’єкт господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення.

 

     Субєкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який протягом встановленого строку надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення. У разі врахування зауважень і пропозицій суб’єкт господарювання здійснює перерахунок тарифу та пердає його органу, уповноваженому встановлювати тарифи листом з висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями. У такому випадку процедура доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів повторно суб’єктом господарювання не здійснюється.

     У разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх обєднань або вмотивованого їх відхилення суб’єкт господарювання після закінчення встановленого строку приймання пропозицій/зауважень (наступного робочого дня після останнього дня приймання пропозицій/зауважень) письмово сповіщає про це орган, уповноважений встановлювати тарифи.

     Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється суб’єктом господарювання, але він не може бути меншим за 7 календарних днів та більшим ніж 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну  тарифів на житлово-комунальні послуги.

     Субєктом господарювання під час доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів обов’язково вказується форма (спосіб) зміни цін/тарифів: повний перегляд цін/тарифів чи коригування окремих їх складових. При цьому зазначається строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, а також повідомляється адреса, на яку необхідно їх надсилати.

     Спори щодо доведення до відома споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад вирішуються відповідно до чинного законодавства.,

3.12. Загальний термін розгляду виконавчим органом місцевого самоврядування поданих документів щодо економічно обґрунтованих витрат на виробництво/надання послуг не може перевищувати 45 календарних днів з дня подання виконавцем/виробником письмового звернення в установленому порядку з необхідним пакетом документів та економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням зауважень виконавчого органу місцевого самоврядування.

4. Порядок оприлюднення та проведення відкритих слухань щодо інформації про тарифи, їх складові, зміну тарифів

4.1. Рішення Шевченківської сільської ради щодо встановлених тарифів доводиться до відома споживачів згідно з вимогами Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення".

4.2. Громадські (відкриті) слухання щодо інформації про тарифи, їх складові, зміну тарифів проводяться відповідно до статті 11 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4.3. Прийняття рішень виконавчих органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів здійснюється відповідно до регламенту їх діяльності.

 

4.4. Прийняті рішення щодо встановлення тарифів на послуги  з централізованого водопостачання набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо виконавчим органом місцевого самоврядування не встановлено більш пізній строк уведення в дію цих рішень.

5. Зміна тарифів на послуги та порядок перерахунку.

5.1. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом надання до Шевченківської сільської ради відповідної заяви щодо встановлення тарифів та доданих до неї документів, зазначених у пункті 3.6 розділу 3 цього Порядку, або Шевченківською сільською радою без надання ліцензіатом зазначеної заяви.

5.2. Суб’єкти господарювання, які виробляють/надають послуги, подають виконавчому органу місцевого самоврядування звіт про фактичну собівартість, рентабельність та рівень відшкодування споживачами вартості послуг, якщо відбулись відхилення (збільшення або зменшення) більш ніж на 5 відсотків економічно обґрунтованого фактичного рівня витрат на виробництво/надання житлово-комунальної послуги від планових витрат, врахованих у діючому тарифі (з урахуванням отриманого протягом року відшкодування з відповідного місцевого бюджету різниці між встановленим розміром тарифу та економічно обґрунтованими витратами). Крім цього надається інформація про фактичні кількісні та якісні показники послуг у порівнянні з плановими, врахованими в тарифах.

Виконавчий орган місцевого самоврядування здійснює аналіз рівня відшкодування споживачами фактичної вартості житлово-комунальних послуг. У разі зниження фактичних витрат на виробництво/надання послуг у порівнянні з плановими, надання послуг не в повному обсязі або надання неякісних послуг, у визначеному законодавством порядку, виконавчий орган місцевого самоврядування приймає рішення про перегляд тарифів та проведення суб’єктами господарювання перерахунків зі споживачами (повернення зайво стягнутих коштів, зарахування зайво сплачених коштів у рахунок майбутніх платежів або в інший спосіб).

 

                           Сільський голова                                                     Т.П.Шакунова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Сільському голові села Семенівка

 

 

 

 

 


                                                                  

ПРОЕКТ

 

                                                                                   Д                                                                        

Голові Шевченківської сільської ради

 

 

 

ЗАЯВА

щодо встановлення тарифів

 

____________________________________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання)

 

____________________________________________________________________________

(назва, серія, номер та дата видачі ліцензії суб’єкта господарювання)

 

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо встановлення тарифів на ____________________________________________________________________________                                                                                  (види діяльності)

Заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються: __________________________________________________________                                                                                                                                     (перелік документів)

 

Керівник

_________________

_____________________

 

(підпис)

(П.І.Б.)

 

Обґрунтування введення процедури.

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчим органам сільських рад надані повноваження встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на  побутові, комунальні,  транспортні  та  інші  послуги.                                                                                                Необхідність прийняття даного проекту рішення пов'язано з нечітким визначенням самої процедури подання розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів на житлово-комунальні та інші послуги виконавчим комітетом сільської ради та відсутністю єдиного підходу до прийняття та контролю таких рішень, з метою вдосконалення регулювання відносин при наданні послуг.                                                       Шляхом прийняття зазначеного рішення пропонується розв’язати проблему невпорядкованості процесу встановлення тарифів на житлово-комунальні та ін. послуги.

2. Цілями прийняття цього рішення є:                                                                                                              а) Забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо формування цін (тарифів) на житлово-комунальні та інші послуги.                                                                            б)   Забезпечення підвищення рівня економічного обґрунтування цін.                                             в) Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при прийнятті цін (тарифів) на житлово-комунальні та інші послуги.

Однією із альтернатив може бути збереження існуючого стану справ, тобто відмова від пропозицій регулювання. Дана альтернатива не є придатною.                                                     Найбільш прийнятою альтернативою є прийняття запропонованого проекту рішення. У разі прийняття даного рішення буде виключена можливість виникнення порушень чинного законодавства підприємствами (організаціями) – надавачами житлово-комунальних та інших послуг.

Запропонований спосіб вирішення проблеми відповідає принципам державної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки, а також є єдиним прийнятим в даній ситуації, так як іншої процедури удосконалення механізму регулювання тарифів (цін), немає.

Прийняття рішення сільської ради  «Про затвердження Порядку встановлення тарифів  на житлого-комунальні послуги житлово - комунальним  підприємствам Шевченківської  сільської ради», які надаються підприємствами всіх форм власності позитивно вплине на підвищення рівня економічного обґрунтування цін, забезпеченість правильності віднесення витрат на собівартість.                                                                                                            Прийняття цього рішення забезпечить приведення існуючої процедури встановлення  тарифів у відповідності до вимог чинного законодавства.                                                  Вищевказаним Порядком буде чітко визначений конкретний перелік документів, які подаються до виконавчого комітету Шевченківської сільської ради суб'єктами господарювання, а також сам процес розгляду цих документів. Це дасть змогу більш ефективно проводити цінову політику та уникнути негативних наслідків для суб'єктів господарювання, пов'язаних з тривалою процедурою розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів.

В разі прийняття рішення сільською радою будуть реалізовані повноваження, надані їй Законами України від 24.06.2004  №1875-IV “Про житлово-комунальні послуги” а тарифи на послуги будуть відповідати економічно обґрунтованим витратам підприємств.

Забезпечити впровадження запропонованого рішення дозволить чітке визначення переліку документів, які подаються до виконавчого комітету сільської  ради суб'єктами господарювання, а також процедури розгляду цих документів виконавчими органами сільської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь