Р І Ш Е Н Н Я №  16  від  13.02.2018 року   с. Шевченкове Про затвердження Порядку встановлення тарифів  на  житлово-комунальні послуги

Дата: 14.02.2018 10:37
Кількість переглядів: 659

Фото без опису                                                                                                                           ШЕВЧЕНКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА                                                                        ВІТОВСЬКОГО   РАЙОНУ     МИКОЛАЇВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                     ХІV чергова СЕСІЯ      VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

№  16  від  13.02.2018 року                                                                                                                                            с. Шевченкове

 

Про затвердження Порядку встановлення

тарифів  на  житлово-комунальні послуги

 

 

    Відповідно до статті 26 Закону  України « «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України від 24.06.2004 року № 1875 «Про житлово-комунальні послуги», Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про ціни та ціноутворення», Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про питну воду  та питне водопостачання», Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження методики визначення нормативів питного водопостачання населення», з метою визначення  процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги житлово - комунальним  підприємствам Шевченківської  сільської  ради, сесія сільської ради

 

 

          В И Р І Ш И Л А :

 

 

1. Затвердити   Порядок   встановлення   тарифів   по  Шевченківській  сільській  раді      

    на послуги водопостачання, водовідведення, прибирання прибудинкових територій   

    та вивезення твердих побутових відходів  /додається/;

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради:  

   -  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;

   -  з питань містобудування, житлово-комунального господарства, транспорту, 

      комунальної власності, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

 

 

 

 

Сільський голова                                                          Т.П.Шакунова

 

 

 

                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення ХІV чергової сесії

VIII скликання

Шевченківської сільської ради

№ 16 від 13.02.2018 року

 

П О Р Я Д О К

встановлення   тарифів   по  Шевченківській  сільській  раді  на послуги водопостачання, водовідведення, прибирання прибудинкових територій

та вивезення твердих побутових відходів

 

  1. Нормативно-правове забезпечення.

 

     Порядок встановлення тарифів житлово-комунальним підприємствам Шевченківської

сільської  ради  на  послуги  водопостачання, водовідведення, прибирання прибудинкових територій,  вивезення  твердих  побутових  відходів (надалі-Порядок) розроблений відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України  «Про ціни та ціноутворення», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 21 липня 2005 р. N 630 "Про  затвердження  Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", постанови Кабінету Міністрів України  від 25 серпня 2004 р. N1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390.

2. Загальні положення

2.1. Порядок встановлення тарифів житлово - комунальним підприємствам

Шевченківської  сільської  ради  на  послуги  водопостачання, водовідведення, прибирання  прибудинкових територій,  вивезення  твердих  побутових  відходів спрямований на упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання, а також на забезпечення належного функціонування підприємств житлово-комунального господарства; визначає механізм встановлення тарифів на послуги і носить обов’язковий характер при формуванні тарифів.

2.2. Порядок застосовується для встановлення тарифів на послуги водопостачання, водовідведення, прибирання  прибудинкових територій,  вивезення  твердих  побутових  відходів, з урахуванням відповідних галузевих та технологічних особливостей в порядку і межах визначених законодавством. Він може бути переглянутий або скасований рішенням сільської ради у разі внесення змін до законодавства у цій сфері, у разі втрати необхідності у неї, а також у разі втрати чинності деяких із пунктів даного Порядку.

2.3. Основні завдання Порядку:                                                                                                          -  забезпечення встановлення економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;                      -  підвищення ефективності та якості надання житлово-комунальних послуг.

 

2.4. Терміни «ліцензіат», «базовий період», «плановий період» вживаються у значеннях, наведених у Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

3. Питання Порядку встановлення тарифів.

3.1. Визначений органом місцевого самоврядування Порядок поширюється на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми, які надають послуги з централізованого водопостачання, у тому числі й ті, для яких надання таких послуг не є основним видом діяльності.

3.2. Суб’єкти господарювання, які надають послуги результатами роботи у звітному періоді (квартал, рік) проводять економічний аналіз фактичних витрат на виробництво/надання цих послуг щодо їх відповідності економічно обґрунтованому рівню витрат та розміру діючих тарифів.

Під час проведення економічного аналізу досліджується відповідність фактичних якісних та кількісних показників, що характеризують житлово-комунальну послугу, нормативним, а також вартісних, за визначеними в установленому порядку статтями витрат, економічно обґрунтованим витратам. Крім цього здійснюється аналіз причин відхилення фактичних витрат від планових, врахованих у діючих тарифах, оцінюється об’єктивність та обґрунтованість здорожчуючих факторів.

3.3. За результатами проведеного економічного аналізу суб’єктами господарювання приймається рішення про обґрунтованість діючих тарифів або необхідність їх перегляду (збільшення або зниження) для усіх або окремих категорій споживачів. Підставами для перегляду діючих тарифів на послуги та звернення до органу місцевого самоврядування з питань їх встановлення є наступні чинники:

- під час проведення економічного аналізу встановлено відхилення (збільшення або зменшення) більш ніж на 5 відсотків економічно обґрунтованого фактичного рівня витрат на виробництво/надання житлово-комунальної послуги від планових витрат, врахованих у діючому тарифі (з урахуванням отриманого протягом року відшкодування з відповідного місцевого бюджету різниці між встановленим розміром тарифу та економічно обґрунтованими витратами, якщо такі виплати здійснювались);

- відбулися зміни ставок платежів, податків, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси, реагенти та інші матеріальні ресурси, значні зміни обсягів виробництва/надання житлово-комунальних послуг тощо, які спричинили зміну економічно обґрунтованих витрат, на підставі яких був встановлений тариф, більше ніж на 5 відсотків;

- змінилась організаційно-правова форма суб’єкта господарювання;

- у місцевому бюджеті не передбачено видатків на відшкодування різниці між встановленим розміром тарифу на послуги та економічно обґрунтованими витратами на її виробництво/надання;

 - затверджена в установленому порядку довгострокова цільова програма розвитку, технічного переоснащення суб’єкта господарювання, яка вимагає додаткових інвестицій;

- суб’єкт господарювання вперше розпочав виробляти/виконувати житлово-комунальні послуги та/або з будь-яких інших причин не має встановлених тарифів на ці послуги;

 

- наявність інших об’єктивних факторів, які зумовлюють необхідність перегляду тарифів на послуги з метою приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат, та є підставою подання письмової заяви органу виконавчої влади місцевого самоврядування щодо їх встановлення.

3.4.   Розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво/надання послуг здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до порядків формування тарифів на житлово-комунальні послуги, встановлених чинними нормативно-правовими актами.

3.5. Виконавець послуг забезпечує достовірність наданої ним інформації.

3.6. Для встановлення тарифів на послуги  заявник подає до виконавчого органу місцевого самоврядування у паперовому вигляді заяву про встановлення тарифів за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, а також розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків:

1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планових витрат виконавця послуг за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період і очікувані зміни у плановому періоді;

2) копія ліцензії на провадження ліцензованої діяльності;

3) схеми та розрахунки балансів водоспоживання:

оперативну схему системи централізованого водопостачання;

розрахунок балансу води, який надається у схематичному та табличному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності, діаметрів мереж;

4) розрахунок витрат на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного в наданні послуг з централізованого водопостачання;

5) копії звітності за базовий період та з початку поточного року:

форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форму № 1-м «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (додаток 1до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджену наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р за N39; або форму № 1-мс «Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (додаток 2до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджену наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р за N39;

форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджену наказом Державної служби статистики України від 07 серпня 2013 року № 239;

форму № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджену наказом Державної служби статистики України від 01.08.2012 року № 321;

форму № 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», затверджену наказом Державної служби статистики України від 24 .10. 2013 року № 321;

6) копію рішення про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

7) копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства;

8) копію колективного договору, положення про оплату праці, положення про преміювання;

9) штатний розпис та розмір середньої заробітної плати за попередній рік;

10) розрахунок тарифів на плановий період:

- річний план ліцензованої діяльності з даних послуг;

- розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послуги;

- розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби послуг на плановий період;

- загальновиробничі витрати з послуг;

- адміністративні витрати з послуг;

- витрати на збут з послуг;

- інші операційні витрати з послуг;

- фінансові витрати з послуг;

- розрахунковий прибуток з послуг;

- загальна характеристика ліцензіата з послуг;

11) загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво послуг за формою, наведеною в додатку 1 до Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 вересня 2012 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1606/21918;

12) погодження Департаменту ЖКП Миколаївської області;

Копії документів (у т.ч. звітності) повинні бути засвідченні написом "Згідно з оригіналом", особистим підписом особи, яка засвідчує копію, її ініціалами та прізвищем, назвою посади, дати засвідчення копії.

Перелік документів може бути доповнений виконавчим органом місцевого самоврядування з відповідним обґрунтуванням.

3.7. Виконавчий орган місцевого самоврядування упродовж 20 робочих днів проводить аналіз поданих документів і при необхідності запитує додаткові документи з обґрунтуванням такого запиту.

У випадку, якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам визначеного Порядку, заява залишається без розгляду, про що Шевченківська сільська рада письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви.

 

 

3.8. Після одержання повного пакета документів та внесення надавачем послуг необхідних змін до розрахунків виконавчий орган місцевого самоврядування або спеціально створена комісія упродовж 25 робочих днів з дати отримання документів перевіряє розрахунки тарифів на їх відповідність вимогам чинного законодавства, порядку формування тарифів, стандартів, норм, правил та інших нормативних документів у сфері житлово-комунальних послуг.

У разі виявлення в розрахунках тарифів порушень вимог чинного законодавства, порядку формування економічно обґрунтованих тарифів, недостовірних даних або арифметичних помилок виконавчий орган місцевого самоврядування  або спеціально створена комісія письмово повідомляє про це виробника/виконавця житлово-комунальних послуг і зобов’язує його привести розрахунки у відповідність з вимогами чинного законодавства або надати додаткову інформацію. Виробник/виконавець житлово-комунальних послуг протягом 45 робочих днів з моменту одержання повідомлення надає органу місцевого самоврядування економічно обґрунтовані розрахунки тарифів та необхідну інформацію.

3.9. Після одержання відповідних розрахунків тарифів виконавчий орган місцевого самоврядування упродовж 25 робочих днів готує проект рішення щодо встановлення нового рівня тарифів на послуги.

Протягом п’яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до органу місцевого самоврядування суб’єкти господарювання інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів згідно  «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №390 від 30.07.2012 р.

3.10. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту тарифів підлягають розгляду виконавчим органом місцевого самоврядування. За результатами цього розгляду орган місцевого самоврядування повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє та готує проект остаточного рішення щодо встановлення тарифів. У процесі доведення до відома споживачів інформації усі зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань підлягають реєстрації та обов’язковому розгляду суб’єктом господарювання.Зауваження і пропозиції, які отримані органом місцевого самоврядування, надсилаються для розгляду суб’єкту господарювання. За результатами такого розгляду суб’єкт господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення.

     Субєкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який протягом встановленого строку надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення. У разі врахування зауважень і пропозицій суб’єкт господарювання здійснює перерахунок тарифу та пердає його органу, уповноваженому встановлювати тарифи листом з висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями. У такому випадку процедура доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів повторно суб’єктом господарювання не здійснюється.

     У разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх обєднань або вмотивованого їх відхилення суб’єкт господарювання після закінчення встановленого строку приймання пропозицій/зауважень (наступного робочого дня після останнього дня приймання пропозицій/зауважень) письмово сповіщає про це орган, уповноважений встановлювати тарифи.

 

 

 

     Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється суб’єктом господарювання, але він не може бути меншим за 7 календарних днів та більшим ніж 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну  тарифів на житлово-комунальні послуги.

     Субєктом господарювання під час доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів обов’язково вказується форма (спосіб) зміни цін/тарифів: повний перегляд цін/тарифів чи коригування окремих їх складових. При цьому зазначається строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, а також повідомляється адреса, на яку необхідно їх надсилати.

     Спори щодо доведення до відома споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад вирішуються відповідно до чинного законодавства.,

3.11. Загальний термін розгляду виконавчим органом місцевого самоврядування поданих документів щодо економічно обґрунтованих витрат на виробництво/надання послуг не може перевищувати 45 календарних днів з дня подання виконавцем/виробником письмового звернення в установленому порядку з необхідним пакетом документів та економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням зауважень виконавчого органу місцевого самоврядування.

4. Порядок оприлюднення та проведення відкритих слухань щодо інформації про тарифи, їх складові, зміну тарифів

4.1. Рішення Шевченківської сільської ради щодо встановлених тарифів доводиться до відома споживачів згідно з вимогами Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення".

4.2. Громадські (відкриті) слухання щодо інформації про тарифи, їх складові, зміну тарифів проводяться відповідно до статті 11 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4.3. Прийняття рішень виконавчих органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів здійснюється відповідно до регламенту їх діяльності.

4.4. Прийняті рішення щодо встановлення тарифів на послуги  з централізованого водопостачання набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо виконавчим органом місцевого самоврядування не встановлено більш пізній строк уведення в дію цих рішень.

5. Зміна тарифів на послуги та порядок перерахунку.

5.1. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом надання до Шевченківської сільської ради відповідної заяви щодо встановлення тарифів та доданих до неї документів, зазначених у пункті 3.6 розділу 3 цього Порядку, або Шевченківською сільською радою без надання ліцензіатом зазначеної заяви.

5.2. Суб’єкти господарювання, які виробляють/надають послуги, подають виконавчому органу місцевого самоврядування звіт про фактичну собівартість, рентабельність та рівень відшкодування споживачами вартості послуг, якщо відбулись відхилення (збільшення або зменшення) більш ніж на 5 відсотків економічно обґрунтованого

 

 

фактичного рівня витрат на виробництво/надання житлово-комунальної послуги від планових витрат, врахованих у діючому тарифі (з урахуванням отриманого протягом року відшкодування з відповідного місцевого бюджету різниці між встановленим розміром тарифу та економічно обґрунтованими витратами). Крім цього надається інформація про фактичні кількісні та якісні показники послуг у порівнянні з плановими, врахованими в тарифах.

Виконавчий орган місцевого самоврядування здійснює аналіз рівня відшкодування споживачами фактичної вартості житлово-комунальних послуг. У разі зниження фактичних витрат на виробництво/надання послуг у порівнянні з плановими, надання послуг не в повному обсязі або надання неякісних послуг, у визначеному законодавством порядку, виконавчий орган місцевого самоврядування приймає рішення про перегляд тарифів та проведення суб’єктами господарювання перерахунків зі споживачами (повернення зайво стягнутих коштів, зарахування зайво сплачених коштів у рахунок майбутніх платежів або в інший спосіб).

 

                           Сільський голова                                                     Т.П.Шакунова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільському голові села Семенівка

 

 

 

 

 


                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

                                                                                   Д                                                                        

Голові Шевченківської сільської ради

 

 

 

ЗАЯВА

щодо встановлення тарифів

 

____________________________________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання)

 

____________________________________________________________________________

(назва, серія, номер та дата видачі ліцензії суб’єкта господарювання)

 

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо встановлення тарифів на ____________________________________________________________________________                                                                                  (види діяльності)

Заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються: __________________________________________________________                                                                                                                                     (перелік документів)

 

Керівник

_________________

_____________________

 

(підпис)

(П.І.Б.)

 

 

 

 

 

Обґрунтування введення процедури.

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчим органам сільських рад надані повноваження встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на  побутові, комунальні,  транспортні  та  інші  послуги.                                                                                                Необхідність прийняття даного проекту рішення пов'язано з нечітким визначенням самої процедури подання розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів на житлово-комунальні та інші послуги виконавчим комітетом сільської ради та відсутністю єдиного підходу до прийняття та контролю таких рішень, з метою вдосконалення регулювання відносин при наданні послуг.                                                       Шляхом прийняття зазначеного рішення пропонується розв’язати проблему невпорядкованості процесу встановлення тарифів на житлово-комунальні та ін. послуги.

2. Цілями прийняття цього рішення є:                                                                                                              а) Забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо формування цін (тарифів) на житлово-комунальні та інші послуги.                                                                            б)   Забезпечення підвищення рівня економічного обґрунтування цін.                                             в) Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при прийнятті цін (тарифів) на житлово-комунальні та інші послуги.

Однією із альтернатив може бути збереження існуючого стану справ, тобто відмова від пропозицій регулювання. Дана альтернатива не є придатною.                                                     Найбільш прийнятою альтернативою є прийняття запропонованого проекту рішення. У разі прийняття даного рішення буде виключена можливість виникнення порушень чинного законодавства підприємствами (організаціями) – надавачами житлово-комунальних та інших послуг.

Запропонований спосіб вирішення проблеми відповідає принципам державної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки, а також є єдиним прийнятим в даній ситуації, так як іншої процедури удосконалення механізму регулювання тарифів (цін), немає.

Прийняття рішення сільської ради  «Про затвердження Порядку встановлення тарифів  на житлого-комунальні послуги житлово - комунальним  підприємствам Шевченківської  сільської ради», які надаються підприємствами всіх форм власності позитивно вплине на підвищення рівня економічного обґрунтування цін, забезпеченість правильності віднесення витрат на собівартість.                                                                                                            Прийняття цього рішення забезпечить приведення існуючої процедури встановлення  тарифів у відповідності до вимог чинного законодавства.                                                  Вищевказаним Порядком буде чітко визначений конкретний перелік документів, які подаються до виконавчого комітету Шевченківської сільської ради суб'єктами господарювання, а також сам процес розгляду цих документів. Це дасть змогу більш ефективно проводити цінову політику та уникнути негативних наслідків для суб'єктів господарювання, пов'язаних з тривалою процедурою розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів.

В разі прийняття рішення сільською радою будуть реалізовані повноваження, надані їй Законами України від 24.06.2004  №1875-IV “Про житлово-комунальні послуги” а тарифи на послуги будуть відповідати економічно обґрунтованим витратам підприємств.

Забезпечити впровадження запропонованого рішення дозволить чітке визначення переліку документів, які подаються до виконавчого комітету сільської  ради суб'єктами господарювання, а також процедури розгляду цих документів виконавчими органами сільської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь