Проект рішення сесії " Про затвердження Положення про консультації з громадськістю в Шевченківській сільській раді

Дата: 01.07.2019 10:55
Кількість переглядів: 1063

                                                                                       ПРОЕКТ   РІШЕННЯ  СЕСІЇ    
______________________________________________________________________                

Про затвердження Положення про 
консультації з громадськістю 
в Шевченківській сільській раді


   Керуючись статтею 9, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня доступності громадян до участі в місцевому самоврядуванні,   сесія
                    
ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити  Положення про консультації з громадськістю в Шевченківській сільській раді , що додається.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики. 
 

            


Сільський голова                                                      Т.П.Шакунова


Додаток до рішення сесії 


ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 
 
1. Це Положення визначає основні вимоги до організації і проведення Шевченківським сільським головою, виконуючим обов’язки старост населених пунктів, що входять до складу громади, Шевченківською сільською радою та її виконавчими органами (органами місцевого самоврядування, далі - ОМС) консультацій з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції (далі - консультації з громадськістю). 
     2. Консультації з громадськістю є однією з форм участі членів територіальної громади Шевченківської об'єднаної територіальної громади (далі – Шевченківська ОТГ) у місцевому самоврядуванні. Вони проводяться з метою забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність ОМС, їх посадових та службових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності. 
     3. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються ОМС під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі. 
     4. Консультації з громадськістю організовує і проводить ОМС, який є розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідального виконавчого органу Шевченківської сільської ради. 
 5. Відповідальний орган Шевченківської сільської ради щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням пропозиції ОМС, громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів утворених при ОМС (далі - громадська рада), членів територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю. 
Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеному розділі «Спільно із громадою» (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного  веб-порталу Шевченківської сільської ради в мережі Інтернет.
6. Громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій ОМС.
У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково. 
Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради. 
7. ОМС впродовж 3 робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.
До участі у проведенні консультацій з громадськістю можуть залучатися органи місцевої виконавчої влади. 
8. ОМС під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали. 
9. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма). 
Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.
10. Проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо: 
10.1. Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків членів територіальної громади, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання чи інститутів громадянського суспільства. 
    10.2. Проектів регуляторних актів. 
    10.3. Програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових фінансових, соціальних, екологічних та інших програм Шевченківської ОТГ, рішень стосовно стану їх виконання. 
10.4.    Проектів генерального плану Шевченківської ОТГ та змін до нього, детальних планів території.
10.5.     Проекту Стратегічного плану розвитку Шевченківської ОТГ та змін до нього.
10.6.     Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в Шевченківській ОТГ чи поблизу нього нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки.
10.7.     Відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення суспільних потреб, передача їх в оренду та під заставу.
10.8.     Програм громади по приватизації об’єктів комунальної власності.
10.9.     Переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.
10.10.     Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу.
10.11.     Питань адміністративно-територіального устрою Шевченківської ОТГ, передбачених законодавством.
10.12.     Символіки територіальної громади Шевченківської ОТГ. 
10.13.     Встановлення правил з питань благоустрою Шевченківської ОТГ, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.
10.14.     Зміни тарифів на житлово-комунальні  послуги, відносно яких рішення ухвалюють ОМС.
10.15.     Проектів рішень сільської ради про зміну місцевих податків та зборів.
10.16.     Визначення порядку надання адміністративних послуг.
10.17.     Правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності. 
10.18.    Надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства.
10.19.     Присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.
10.20.     Інших питань, за рішенням ОМС чи відповідним зверненням не менше як трьох  інститутів громадянського суспільства.
    Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
11. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів: 
11.1. Конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, нарад з громадськістю. 
           11.2. Теле- або радіодебатів, Інтернет- та відео-конференцій, електронних консультацій тощо.
Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання громадських рад.
12. Публічне громадське обговорення організовує і проводить ОМС у такому порядку: 
12.1. Визначає питання, яке буде винесене на обговорення. 
12.2. Приймає рішення про проведення обговорення. 
12.3. Розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби).
12.4. Вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони).
    12.5. Оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення у спеціальному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного веб-порталу  Шевченківської ОТГ в мережі Інтернет та в інший прийнятний спосіб. 
12.6. Збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого ОМС шляху вирішення питання. 
12.7. Формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
12.8. Забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
12.9. Проводить аналіз результатів обговорення; 
12.10. Оприлюднює результати обговорення у спеціально створеному розділі розділі «Спільно із громадою» (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного  веб-порталу Шевчнківської сільської ради  в мережі Інтернет та в інший прийнятний спосіб. 
Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення ОМС може утворювати робочу групу за участі представників інститутів громадянського суспільства.
13. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються: 
13.1. Найменування ОМС, який проводить обговорення.
13.2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення, адреса опублікованого на офіційному веб-порталі Шевченківської сільської ради в мережі Інтернет  тексту проекту акта. 
13.3. Можливі варіанти вирішення питання. 
13.4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення.
13.5. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін. 
13.6. Відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників. 
13.7. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін. 
13.8. Поштова та електронні адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень. 
13.9. Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення. 
13.10.  Прізвище, ім'я , по батькові відповідальної особи ОМС. 
13.11. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення. 
14. Проведення публічного громадського обговорення проекту сільського бюджету здійснюється у формі громадських (бюджетних) слухань (ЯКЩО немає визначеного порядку проведення громадських бюджетних слухань, то здійснювати згідно цього Положення) в порядку, передбаченому Положенням про громадські слухання у Шевченківській  ОТГ з дотриманням таких особливостей:
14.1. Проводиться щороку, перед розглядом Шевченківською сільською радою проекту сільського бюджету.
14.2. Ініціює бюджетні слухання сільський голова. У разі його бездіяльності, ініціаторами можуть виступити не менше 3 Інститутів громадянського суспільства, в порядку передбаченому пунктом 7 цього Положення.
14.3. Бюджетні слухання організовуються таким чином, щоб їх завершення відбулося не пізніше ніж за 7 календарних днів до розгляду проекту місцевого бюджету на засіданні Шевченківської сільської  ради.
14.4. Учасники громадських слухань проекту бюджету мають бути ознайомлені з основними показниками дохідної та видаткової частини проекту місцевого бюджету. 
14.5. Під час бюджетних слухань окрім доповіді представників фінансового відділу Шевченківської сільської ради заслуховуються альтернативні доповіді щодо запропонованого проекту місцевого бюджету, які можуть бути представлені учасниками бюджетних слухань.
14.6. Рішення прийняте за наслідками громадського обговорення проекту сільського бюджету обов’язкове до оприлюднення на  засіданні Шевченківської сільської ради під час розгляду даного питання. 
Проведення публічного громадського обговорення звітів про виконання місцевого бюджету  здійснюється щокварталу у формі громадських слухань в порядку, передбаченому Положенням про громадські слухання у Шевченківській ОТГ. Ініціатором проведення таких громадських слухань виступає відповідальний виконавчий орган Шевченківської сільської ради.
15. Електронні консультації з громадськістю проводяться у підрубриці "Електронні консультації з громадськістю" (підрозділ "Консультації з громадськістю" розділу «Спільно із громадою») офіційного веб-порталу Шевченківської сільської ради в мережі Інтернет. 
Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
16. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення. 
 Строк проведення публічного громадського обговорення визначається ОМС і повинен становити не менш як 1 місяць. 
17. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів, надсилаються на поштову та електронні адреси, вказані в інформаційному повідомленні або на адреси посадових та службових осіб, розміщені на офіційному веб-порталі Шевченківської сільської ради в мережі Інтернет.
 Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.
Пропозиції та зауваження, що надходять ОМС, протокол публічних заходів, оприлюднюються у спеціально створеному розділі «Спільно із громадою» (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного  порталу Шевченківської сільської ради в мережі Інтернет  впродовж  5 робочих днів після їх надходження (складення протоколу).
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження. 
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються. 
18. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців. 
18.1. За результатами публічного громадського обговорення ОМС готують звіт, в якому зазначається: 
18.1.1. Найменування ОМС, який проводив обговорення.
18.1.2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення. 
18.1.3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні. 
18.1.4. Інформація про пропозиції, що надійшли до ОМС за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції. 
18.1.5. Інформація про врахування пропозицій і зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень. 
18.1.6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення. 
19. Результати публічного громадського обговорення (у томі числі звіт) в обов'язковому порядку ОМС доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення у спеціально створеному розділі «Спільно із громадою» (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного  веб-порталу Шевченківської сільської ради в мережі Інтернет та в інший прийнятний спосіб  впродовж 5 робочих днів після його закінчення. 
20. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом: 
20.1. Проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо).
20.2. Створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін. 
20.3.Опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки. 
21. Вивчення громадської думки організовує і проводить ОМС у такому порядку: 
21.1. Визначає:
21.1.1. Потребу у вивченні громадської думки з окремого питання. 
21.1.2. Питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення. 
21.1.3. Строк, форми і методи вивчення громадської думки. 
21.1.4. На конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки; 
21.1.5. Ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються. 
21.2. Отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки.
21.3. Узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки.
21.4. Забезпечує врахування громадської думки під час прийняття ОМС остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки.
21.5. Оприлюднює в обов'язковому порядку у спеціально створеному розділі «Спільно із громадою» (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного веб-порталу Золотопотіцької селищної ради в мережі Інтернет та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки (у тому числі звіт) впродовж 5  робочих днів з моменту його завершення. 
22. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:
22.1. Найменування ОМС, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку). 
     22.2. Найменування територіального утворення у разі вивчення громадської думки на окремій частині населеного пункту. 
22.3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося. 
22.4. Тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки.
22.5. Методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки. 
22.6. Ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження.
22.7. Інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки.
22.8. Узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття ОМС остаточного рішення. 
22.9. Обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки. 
    23. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації ОМС може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін. 
    24. За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи ОМС несуть відповідальність,  передбачену чинним законодавством.
    25. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності ОМС до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Сільський голова                                                              Т.П.Шакунова     
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь