Пошук

Бюджет Шевченківської сільської ради 2018 рік

Дата: 05.01.2018 10:45
Кількість переглядів: 431

ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ

Миколаївської області

 

РІШЕННЯ

 

22.12.2017 року  № 2                              ХІІІ сесії  восьмого скликання    

 

Про сільський бюджет Шевченківської сільської ради на 2018 рік

                

        

На підставі  пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий проект сільського бюджету Шевченківської сільської ради на 2018 рік,

відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Шевченківська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2018 рік:

 

- доходи сільського бюджету у сумі 65 357,280 тис. гривень, у тому числі: доходи загального фонду сільського бюджету - у сумі 64 595,640 тис. гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету - у сумі 761,640 тис.гривень (додаток 1);

 

- видатки сільського бюджету у сумі 65 357,280 тис. гривень, у тому числі: обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 64 083,440 тис.гривень та видатків спеціального фонду бюджету - у сумі 1273,840 тис.гривень. , в тому  числі  бюджет розвитку 512,200 тис.гривень.

 

2.Затвердити бюджетні призначення по головним  розпорядникам  коштів на 2018 рік за бюджетними програмами(додаток 2):

 

2.1. Шевченківській сільській раді  в  сумі  32 211,734 тис.гривень в тому числі   по: загальному фонду – 31 044,044 тис. гривень ; спеціальному фонду – 1 167,690 тис. гривень, з нього  бюджет розвитку 436,000 тис.грн..

 

2.2. Відділу  освіти, молоді та  спорту Шевченківської  сільської ради в  сумі                                                33 145,546 тис.гривень в тому числі   по: загальному фонду – 33 039,396 тис. гривень ;  спеціальному фонду – 106,150 тис. гривень , з нього бюджет розвитку 76,200тис.грн..

 

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 600,000 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік у складі видатків сільського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 3-4).

Делегувати повноваження Вітовському району на проведення видатків у 2018 році на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку за рахунок міжбюджетних трансферів з бюджету Шевченківської сільської ради до бюджету Вітовського району.

 

5. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини сільського  бюджету, проводити їх розподіл та перерозподіл між кодами програмної та економічної класифікації видатків із внесенням відповідних змін до розпису сільського бюджету Шевченківської сільської ради на 2018 рік.

6. Затвердити  у складі видатків  сільського бюджету  кошти на реалізацію регіональних галузевих програм у сумі 3 652,490тис.гривень.(додаток 5)

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

9. Шевченківській сільській раді:

забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток 6);

забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання забов’язань.

       

               10. Затвердити  перелік  об’єктів , які фінансуються  за рахунок коштів                бюджету розвитку(додаток 7).

 

         11. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з профіцитом у сумі 512,200 тис.гривень ,     джерелом покриття якого визначити:

       - залучення вільного залишку  бюджетних коштів  на рахунку  сільського бюджету станом на 01.01.2017року (БКФБ 208100) в сумі 512,200 тис.гривень;

       - кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400)  в сумі – 512,200 тис.гривень (додаток 8).

 

        12. Затвердити спеціальний фонд  сільського  бюджету з дефіцитом у сумі                            512,200 тис.гривень, джерелом покриття якого визначити:

                - кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400)  в сумі – 512,200 тис.гривень (додаток 8).

 

12.Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет Шевченківської сільської ради на 2018 рік» внесення змін до бюджетних призначень головного розпорядника коштів та перерозподіл здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету.

 

13. У випадку невиконання показників надходжень до бюджету сільської ради на 2018 рік, визначених розписом сільського бюджету, Шевченківська сільська рада ставить до відома  фінансове управління  Вітовського району щодо обмеження  обсягів  фінансування  делегованих повноважень.

 

14. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету Шевченківської сільської ради на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 102-2, 103-4 Бюджетного кодексу України.

 

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  сільського бюджету на 2018рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.

 

16. Установити, що відповідно до статі 80 Бюджетного кодексу України у  2018 році встановлюється звітність про виконання сільського бюджету квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду надаються постійній комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку в обсягах і за єдиними формами, установленими Державною казначейською службою України.

 

17. Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

 

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова

Шевченківської сільської ради                                                      Т.П.Шакунова

https://rada.info/upload/users_files/04375286/581dc7a09fab70f8aa20698f706e14fd.xls  додаток 1 доходи 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/4c6f9a1f92604c30bd797eec9ffc08e2.xls додаток 2 видатки 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/4d15da50eb34c1e877d8eb2925bef974.xls  додаток 3 трансферти з держ. бюджету 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/75883b475233bed98407e3ca28a9493d.xls додаток 4 трансферти з місцевого бюдж.

https://rada.info/upload/users_files/04375286/f435471c29211311dc383688adff007b.xls додаток 5 програми 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/a45eb1465ae71bff7bc3b2b8380c0427.xls додаток 6 енергоносії 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/d9bdfa5a7b51c4b776eec82c9e639a73.xls додаток 7 бюджет розвитку 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/9687bc047f7c42630554eaf181c94ee5.xls додаток 8 фінонсування 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/1d20af47179b3f6e47c5f0ac79a0664a.rtf пояснювальна 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/0d80cc69ea071c3443815a1491f99b82.doc прогноз бюджету на 2019-2020рр.

https://rada.info/upload/users_files/04375286/943098ecb2a2456ed408d92d129875c8.xls прогноз доходи 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/6664495cc688127d8b6e39c6086a6f58.xls прогноз видатки 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/2e8caf21a0816c20f594fa07156ce884.xls прогноз 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/218c0e2819a5b891491f6918d3e41918.rtf програма 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/3df772be8eef077ceecc32d6d27ff439.rtf рішення про передачу делегованих повноважень 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь