Пошук

Бюджет Шевченківської сільської ради 2019 рік

Дата: 21.12.2018 10:02
Кількість переглядів: 461

ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

14.12.2018 року  № 2                              ХХІV сесії  восьмого скликання    

 

Про сільський бюджет Шевченківської сільської ради на 2019 рік

                

        

Керуючись   Бюджетним   кодексом   України,  Законом   України                    «   Про   місцеве    самоврядування»,   Шевченківська    сільська   рада    вирішила:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

 

 доходи сільського бюджету у сумі 72 208 140  гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - у сумі 71 448 140  гривень та  доходи спеціального фонду сільського бюджету - у сумі 760 000 гривень згідно  з додатком 1 цього   рішення;

 

видатки сільського бюджету у сумі 72 208 140  гривень, у тому числі: обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 71 378 140 гривень та видатки спеціального фонду бюджету - у сумі 830 000 гривні;

 

профіцит  за  загальним  фондом  сільського   бюджету  у    сумі   70 000 гривень  згідно  з   додатком 2 до  цього   рішення;

 

дефіцит  за   спеціальним  фондом  сільського   бюджету   у    сумі 70 000гривень  згідно   з   додатком 2   цього   рішення;

 

оборотний    залишок  бюджетних   коштів   сільського   бюджету  у   розмірі 600 000 гривень , що   становить 0,8 відсотка видатків загального  фонду   сільського   бюджету,   визначених   цим  пунктом;

 

резервний   фонд   сільського   бюджету   у  розмірі 169 000 гривень,   що  становить  0,2  відсотка   видатків   загального фонду   сільського   бюджету,   визначеного   цим  пунктом. 

 

2.Затвердити бюджетні призначення по головним  розпорядникам  коштів на 2019 рік за бюджетними програмами(додаток 3):

 

2.1. Шевченківській сільській раді  в  сумі  23 605 214 гривень в тому числі   по: загальному фонду – 23 341 714  гривень ; спеціальному фонду – 263 500  гривень, з нього  бюджет розвитку 70 000 гривень.

 

2.2. Відділу  освіти, молоді та  спорту Шевченківської  сільської ради в  сумі                                                48 602 926 гривень в тому числі   по: загальному фонду – 48 036 426  гривень; спеціальному фонду – 566 500  гривень.

 

3. Затвердити на 2019 рік у складі видатків сільського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 5).

Делегувати повноваження Вітовському району на проведення видатків у 2019 році на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку за рахунок міжбюджетних трансферів з бюджету Шевченківської сільської ради до бюджету Вітовського району  за  рахунок   власного   ресурсу   у   сумі   2 466 634 гривень.

Делегувати повноваження м. Миколаєву на проведення видатків у 2019 році на виконання  делегованих  державою   повноважень у  галузі надання  медичного обслуговування (спеціалізованою) медичною  допомогою другого  рівня   мешканців   Шевченківської сільської   ради    з бюджету Шевченківської сільської ради  до   міського бюджету м.  Миколаєва   за  рахунок      медичної   субвенції   у   сумі  6 948 500 гривень.

 

        Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини сільського  бюджету, проводити їх розподіл та перерозподіл між кодами програмної та економічної класифікації видатків із внесенням відповідних змін до розпису сільського бюджету Шевченківської сільської ради на 2019 рік.

              

               Затвердити  перелік  об’єктів , які фінансуються  за рахунок коштів                бюджету розвитку(додаток 6).

4. Затвердити  розподіл   витрат сільського   бюджету на реалізацію місцевих/регіональних  програм у згідно  з   додатком 7  до   цього   рішення.

 

5. Затвердити   перелік обєктів  та  заходів,   видатки  на   які  у2019 році  будуть   проводитися за  рахунок   коштів   сільського   фонду  охорони  навколишнього   природного    середовища (додаток  8).

6.  Установити  , що  у  загальному   фонді сільського   бюджету на  2019 рік:

1) до  доходів загального   фонду  належать надходження, визначені статтями 64, 97,  Бюджетного кодексу України.

2) джерелами    формування  у   частині    фінансування   є надходження  ,  визначені частиною 1  статті 71   Бюджетного   кодексу  України;

 

7. Установити , що джерелами  формування спеціального фонду  сільського бюджету на 2019 рік :

1) у  частині доходів є надходження, визначені статтями 69, 71 Бюджетного кодексу України.

2) у   частині   фінансування    є  надходження  ,   визначені пунктом 10  частини першої   статті 71, частиною  2   статті 72  Бюджетного   кодексу   України;

3) у   частині   кредитування    є  надходження  ,   визначені статтями  70,71 Бюджетного кодексу   України.

8. Установити    що у  2019 році   кошти,  отримані     до   спеціального фонду   сільського   бюджету  згідно  з   відповідними   пунктами  частини  першої   статті 69  і   частини першої   статті 71 Бюджетного  кодексу   України,  спрямовуються  на   реалізацію  заходів,  визначених   пунктами   статті  13,   частиною   другою   статті  71    Бюджетного   кодексу   України .

9. Визначити  на  2019 рік відповідно   до   статті 55 Бюджетного   кодексу   України захищеними   видатками   сільського   бюджету     видатки  загального   фонду  на :

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Головним  розпорядникам   коштів   сільського   бюджету   забезпечити    виконання   норм Бюджетного   кодексу   України  стосовно:

 

 1. врахування у  першочерговому   порядку   потребу  в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання,  водовідведення,  природний  газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 

 1. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань ;

 

 1. затвердження   паспортів бюджетних   програм 45 днів  з   дня набрання чинності  цим  рішенням;

 

 1. здійснення   управління   бюджетними   коштами  у   межах   встановлених  їм  бюджетних   повноважень та  оцінки   ефективності  бюджетних   програм, забезпечуючи  ефективне,  результативне  і  цільове  використання  бюджетних  коштів, організацію  та   координацію  роботи  одержувачів  бюджетних   коштів   у   бюджетному    процесі;

 

 1. здійснення   контролю  за   своєчасним поверненям  у   повному  обсязі до   бюджету   коштів, наданих  за  операціями  з   кредитування   бюджету ;

 

 1. забезпечення  доступності  інформації  про  бюджет   відповідно  до   законодавства,   а    саме:

 

         здійснення   публічного   представлення та  публікації  інформації   про    бюджет  за   бюджетними   програмами та   показниками,   бюджетні   призначення  щодо яких   визначені   цим  рішенням,   відповідно   до   вимог  та   за   формою,встановленими   Міністерством   фінансів   України,                      до 15 березня   2019  року;

         оприлюднення   паспортів  бюджетних   програм  у   триденний   строк  з   дня затвердження   таких документів;

 1. взяття бюджетних зобовязань ,   довгострокових зобовязань за   енергосервісом  та  здійснення   витрат  бюджету;

 

 1.  забезпечення   у   повному   обсязі   проведення   розрахунків за   електричну  та   теплову енергію,   водопостачання,   водовідведення,   природний  газ  та   послуги звязку,   які   споживаються  бюджетними   установами,   та   укладання   договорів   за    кожним   видом   відповідних   послуг  у   межах   встановлених   лімітів   споживання;

 

 1.  забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;
 2.        у випадку невиконання показників надходжень до сільського бюджету  на 2019 рік, визначених розписом сільського бюджету, взяття     бюджетних   зобов’язань  та   проведення   витрат   відповідно   до   встановлених  бюджетних   асигнувань  лише  після   попереднього   погодження   з   фінансовим   відділом    сільської  ради.

                         

12.Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет Шевченківської сільської ради на 2019 рік» внесення змін до бюджетних призначень головного розпорядника коштів та перерозподіл здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету.

 

13. Доручити  сільській  раді   в  особі   фінансового   відділу за   погодженням  з   постійною   комісією   сільської  ради     з   питань   планування,   фінансів,   бюджету   та    соціально-економічного   розвитку   вносити  зміни   до   розпису    сільського   бюджету   в   порядку    визначеного   чинним   законодавством,зокрема:

у  разі     внесення  змін   до   структури   сільської   ради  з   урахуванням положень  про   новоутворені     та  реорганізовані   структурні     підрозділи   сільської  ради ,   які  є   головними   розпорядниками   коштів   сільського   бюджету;

за  джерелами  доходів  і  напрямами  видатків  головних   розпорядників   коштів   районного   бюджету  за   кодами   програмної   класифікації   та   кредитування     місцевих   бюджетів  у  разі   внесення   змін   до   наказів Міністерства   фінансів   України   від 14 січня    2011  року   №11  «  Про    бюджетну     класифікацію»(зі  змінами)   та    від  20 вересня  2017  року   №793 «   Про  затвердження   складових   програмної   класифікації   видатків   та   кредитування    місцевих   бюджетів».

 

14. Додатки № 1-3,5-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

15.Доручити   сільському   голові   Шевченківської    сільської   ради    Шакуновій Т.П. укласти  угоди :

- з  районною  радою  Вітовського району  на   передачу  у  2019 році  міжбюджетних   трансфертів  з   бюджету   Шевченківської    сільської   ради  до   бюджету   Вітовського   району на    суму   2 466 634  гривень;

- з  міською  радою м. Миколаєва на   передачу   міжбюджетних   трансфертів з  бюджету   Шевченківської    сільської   ради  до бюджету                      м. Миколаєва на   суму  6 948 500  гривень.

 

16. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

17. Сільській  раді   забезпечити  оприлюднення  цього  рішення  в   десятиденний  строк  з   дня його   прийняття відповідно   до   частини  четвертої   статті 28 Бюджетного    кодексу України

 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова

Шевченківської сільської ради                                                      Т.П.Шакунова

https://rada.info/upload/users_files/04375286/40ed2448d5cd094a2c6f4bcb14005bc1.xls додаток 1 доходи 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/0b1312f0e4450a5f77e2b44f98711c10.xls додаток 2 фінансування 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/3850a7584359bcb447df0975cdb75bc4.xls додаток 3 видатки 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/12b48c4b21f3cf81da6bdeb932ed85d0.xls додаток 5 трансферти 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/e4bf543438c36c60bbe31140a26c57f9.xls додаток 6 бюджет розвитку 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/19d76b9f8dc4cb8f0c814fdcea6c0bed.xls додаток 7 програми 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/7965f55df92736587f1f66def64c0f6b.xls додаток 8 фонд охорони навкол. середовища 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/6fc437e9781d6567d2690cf81ebe6d71.rtf пояснювальна 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/1bbc16b76f2be4737dddaf6b6fc8cd2d.rtf  прогноз 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/60d904c31eb2302a514fba3d84e61493.xls прогноз доходи

https://rada.info/upload/users_files/04375286/e6062772659e11fc1580382455412718.xls прогноз видатки 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/fc1261f4d6a811138be29995f5d3ced2.xls прогноз балансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь