Р І Ш Е Н Н Я № 1 від 23.11.2018 року ХХІІІ сесія VІІІ скликання «Про внесення змін до бюджету Шевченківської сільської ради на 2018 рік»

Дата: 26.11.2018 13:23
Кількість переглядів: 395ШЕВЧЕНКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА

ВІТОВСЬКОГО  РАЙОНУ      МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________

   Р І Ш Е Н Н Я

№  1  від  23.11.2018 року                          ХХІІІ   сесія VІІІ скликання

«Про внесення змін до бюджету

Шевченківської сільської ради

на 2018 рік»

 

Відповідно   до  пункту 23 частини 1 статті 26, статті  65  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  , статі 91 Бюджетного кодексу України  , Розпорядження   Миколаївської обласної  державної   адміністрації  №476-р «  Про  затвердження   переліку мікропроектів  місцевого   розвитку   та   розподіл    субвенції  з   обласного   бюджету  на  їх   реалізацію» , розподілу  додаткових коштів  медичної  субвенції по  Миколаївській  області ,   заслухавши інформацію економіста сільської ради В.І.Радченко  щодо необхідності  внесення змін до бюджету Шевченківської  сільської ради на 2018 рік   сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Взяти до відома інформацію щодо необхідності внесення змін до бюджету Шевченківської сільської ради на 2018 рік.  

 

2. Внести  зміни  до  загального  фонду  доходної   частини   сільського   бюджету   Шевченківської    сільської  ради  на  2018 рік (додаток 1).

 

2.1.   Збільшити     планові   показники  доходної   частини  сільського  бюджету   на    суму  1 374,020 тис.грн.по  :

КБКД   11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»    на    суму  162,620 тис.грн.;

КДБК 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)»  на    суму 106,000 тис.грн.;

КБКД 140301900 «Пальне » на   суму  106,00  тис.грн.;

КБКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  на    суму  507,720  тис.грн.;

КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на    суму 130,980  тис.грн.;

КБКД  41053900  Інші  субвенції   з  місцевого   бюджету»   на     суму   198,000   тис.грн.;

КБКД  41034200 « Медична   субвенція  з  державного   бюджету  місцевим  бюджетам» на     суму   268,700   тис.грн..

 

2.2.   Зменшити   планові   показники  доходної   частини  сільського  бюджету  на   суму 907,320 тис.грн. по  :

КБКД   11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»    на    суму  155,600  тис.грн.;

КДБК 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності»  на    суму 1,620 тис.грн.;

КБКД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на   суму  106,000  тис.грн.;

 

 

 

КБКД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості»  на    суму  9,600  тис.грн.;

КБКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» на    суму 25,600  тис.грн.;

КБКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на    суму  303,700 тис.грн.;

КБКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на    суму 150,800 тис.грн.;

КБКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»  на  суму130,980тис.грн.;

КБКД 21010300 « Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету»  на    суму  8,340 тис.грн.;

КБКД 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на    суму  3,880  тис.грн.;

КБКД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на    суму  4,900  тис.грн.;

КБКД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на    суму  6,000  тис.грн.;

КБКД 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» на    суму  0,300  тис.грн.;

 

3.   Затвердити  уточнений   обсяг  доходів  сільського бюджету на 2018 рік  у сумі  74 410,479 тис.грн. (додаток 1), в тому числі по :                                                                                                          

        -   загальному    фонду  бюджету на суму   73 648,539 тис.грн.,                                                    -   спеціальному фонду бюджету  на суму        761,640 тис.грн..

 

4.Внести зміни до видаткової частини сільського бюджету Шевченківської сільської ради   на 2018 рік (додаток 2):

 

4.1.Збільшити   планові показники  видаткової частини  загального фонду  сільського бюджету на суму 199,540 тис.грн., по головним  розпорядникам коштів сільського бюджету

 

4.1.1 Шевченківській    сільській  раді -  збільшити   видатки  - на    суму   192,900  тис.грн.;

 

4.1.2.Відділу  освіти,   молоді   та   спорту – збільшити   видатки - на     суму 6,640  тис.грн..

 

4.2.Зменшити    планові показники  видаткової частини  спеціального фонду  сільського бюджету на суму  259,220 тис.грн., по головним розпорядникам коштів сільського бюджету

2.2.1.Сільській  раді  збільшити  видатки              - на   суму  1 943,963    тис.грн.;

2.2.2. Відділу  освіти, молоді  та  спорту зменшити видатки  - на  суму 2 203,183 тис.грн..

 

 

 

5.  Затвердити  уточнений   обсяг  видатків  сільського бюджету на 2018 рік  у сумі  87 936,031 тис.грн.  в тому числі :                                                                                                         

        -  обсяг видатків загального фонду бюджету на суму  77 445,855 тис.грн.,                                                    -  обсяг  видатків спеціального фонду  на суму  10 490,176 тис.грн. , в тому числі      

        бюджет розвитку 9 728,536 тис.грн.,  за програмною  та функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету (додаток 3).

 

6.  Затвердити   у складі видатків сільського бюджету  уточнений перелік  сільських програм  на 2018 рік  на загальну суму 20 344,447тис.грн. (додаток 4),                           

із них :                                  

-     обсяг видатків загального фонду  на суму  12 559,423 тис.грн.;

-     обсяг видатків спеціального фонду на суму 7 785,054 тис.грн..  

     

        7.   Затвердити  уточнений перелік  об’єктів , які фінансуються  за рахунок коштів                бюджету розвитку(додаток 5).

         

        8. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі                                   3 797,316 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:           

       - залучення вільного залишку  бюджетних коштів  на рахунку  сільського бюджету станом на 01.01.2018 року (БКФБ 208100) в сумі 13 525,852 тис.грн.;

       - кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400)  в сумі – 9 728,536 тис.грн. (додаток 6).

 

9. Затвердити спеціальний фонд  сільського  бюджету з дефіцитом у сумі                             9 728,536 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

                - кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку

       (спеціального фонду) (БКФБ 208400)  в сумі – 9 728,536тис.грн. (додаток 6).

 

10.   Укласти   Договір з  Миколаївською обласною  радою  на  отримання  коштів          - субвенції  з  обласного  бюджету  до  місцевого  бюджету  на  реалізацію  мікропроекту  на   суму 198,000  тис.грн.;

 

11. Для виконання делегованих  повноважень щодо  загальнодержавних  видатків   та на виконання програми соціально - економіячного розвитку території

делегувати повноваження   Вітовському району на передачу  додаткових  коштів   медичної   субвенції з  державного  бюджету    місцевим   бюджетам на         суму   268,700  тис.грн..

 

12.  Укласти  Договір  з   Вітовською  районною  радою  на   передачу  додаткових  коштів   медичної   субвенції з  державного  бюджету    місцевим   бюджетам на         суму   268,700  тис.грн..

 

13. Додатки №1 -6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

14. Контроль за виконання  даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування,  фінансів, бюджету  та соціально - економічного розвитку.                 

           Сільський голова                                         Т.П.Шакунова

 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/e161ed549648695ad7900c6cccc68ff5.xls доходи 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/af295ca41b8365eb12a559c19a867308.xls видатки 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/93cb7fb5aedd53c074045cce59864d00.xls бюджет розвитку 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/e62c73a3da033f179307986e05842e31.xls програми 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/c678311a02ce00d779e41664beb20d6e.xls фінансування 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/d0698eb3a012762a17fc9b0b8cb708ad.doc пояснювальна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь