Р І Ш Е Н Н Я Від 04.10. 2019 року № 2 ХХХ сесія VІІІ скликання Про затвердження Бюджетного регламенту Шевченківської сільської ради

Дата: 07.10.2019 09:18
Кількість переглядів: 848

 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 04.10. 2019 року   № 2                 ХХХ сесія  VІІІ скликання

 

Про затвердження Бюджетного регламенту

Шевченківської  сільської ради

 

З метою регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, відповідно до пункту 10 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України та керуючись статтею 25 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада  

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Бюджетний регламент Шевченківської   сільської ради згідно додатку.

 

  1. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Шевченківської    сільської ради.

 

  1. Установити, що у разі внесення змін до структури виконавчих органів  ради, територіальних органів виконавчої влади виконавцями відповідних положень Бюджетного регламенту є їх правонаступники.

 

  1. Контроль за  виконання даного рішення покласти на постійну  комісію сільської  ради з питань планування  , фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

                Сільський голова                                            Т.ШАКУНОВА      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Затверджено

                                                                                                           рішенням ХХІІ сесії  VІІІ скликання

                                                                                                           від 04.10.19 року № 2

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Шевченківської сільської ради

 

Стаття 1. «Бюджетний регламент Шевченківської сільської ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання депутатами місцевих рад пропозицій, а також організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо бюджету Шевченківської  сільської ради.

 

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Шевченківської  сільською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт з підготовки проекту рішення ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту бюджету (підготовка проекту рішення про бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту бюджету;

4.4. порядок затвердження бюджету та особливості його виконання у разі несвоєчасного прийняття;

4.5. порядок виконання бюджету;

4.6. порядок контролю за виконанням бюджету;

4.7. порядок внесення змін до бюджету;

4.8. порядок подання звітності про виконання бюджету.

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту бюджету:

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту бюджету;

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

5.7. бюджетні запити керівників закладів та управлінь за галузями;

5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку Шевченківської сільської ради інших цільових програм, а також із складанням бюджету;

5.9. результати зустрічей депутатів з представниками громад сіл, селищ ініціативних груп, органів самоорганізації населення, ОСББ тощо;

5.10.  звернення дорадчих груп громадян та громадських організацій;

5.11. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

5.12. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до бюджету і соціально-економічного розвитку Шевченківської сільської ради;

5.13. попередній прогноз доходів і витрат бюджету на наступний рік та порівняльна таблиця прогнозних показників з аналогічними показниками звітного року.

 

Стаття 6. Проектом рішення про бюджет визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

- доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ),

- видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом),

- фінансування бюджету;

6.2. граничні обсяги:

- річного дефіциту (профіциту) бюджету в наступному бюджетному періоді (бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення змін до рішень про бюджет за результатами річного звіту про виконання бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів),

- боргу на кінець наступного бюджетного періоду,

- надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;

6.3. доходи бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6.7. розмір оборотного залишку коштів бюджету;

6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету;

6.9. перелік захищених видатків бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.10. повноваження виконавчих органів ради щодо виконання бюджету протягом бюджетного періоду.

 

Стаття 7. Разом з проектом рішення про бюджет подаються:

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;

7.2. прогноз бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

7.3. проект показників зведеного бюджету, який включає показники бюджету;

7.4. показники витрат бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

7.5. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

7.6. інформація про хід виконання бюджету у поточному бюджетному періоді;

7.7. пояснення головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів до проекту бюджету (подаються постійній комісії селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності);

7.8. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих Шевченківською сільською радою;

7.9. подання виконавчих органів Шевченківської сільської ради  про винесення на розгляд сесії Шевченківської   сільської ради питання про затвердження бюджету на відповідний рік;

7.10. інші матеріали, обсяг і форму яких визначені розпорядженнями сільського голови.

 

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту бюджету;

8.2. оцінку доходів бюджету з урахуванням втрат доходів бюджету внаслідок наданих Шевченківською сільською радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету);

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

 

Стаття 9. При затвердженні бюджету враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ та органів місцевого самоврядування відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

- на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетом (обсяги таких коштів зменшенню не підлягають).

 

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.

__________________________________________________________________

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/d4677e34d5e0165a94f23ef53e89c98f.doc   додаток 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь