РІШЕННЯ № 1 від 17.12.2019 року ХХХІІ сесія VІІІ скликання « Про внесення змін до бюджету Шевченківської сільської ради на 2019 рік »

Дата: 17.12.2019 15:01
Кількість переглядів: 582

Фото без опису

ШЕВЧЕНКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА

ВІТОВСЬКОГО  РАЙОНУ      МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________________

                                                                  РІШЕННЯ

   № 1   від 17.12.2019 року                                ХХХІІ  сесія     VІІІ  скликання           

 

  « Про внесення змін до бюджету

    Шевченківської сільської ради  на 2019 рік »

       

Відповідно до  пункту   23 частини  1  статті 26, статті    65 Закону України                     « Про місцеве самоврядування Україні», статті   78,   статті 91 Бюджетного кодексу України, розпорядження      Кабінету   Міністрів   України   від   10.07.2019  №500-р   із   змінами,  внесеними     розпорядженням   Кабінету   Міністрів    України   від   04.12.2019   № 1192-р, розпорядження  голови    обласної   державної   адміністрації   №561-р  «   Про   внесення  змін  до   обсягів   міжбюджетних   трансфертів   з   державного    бюджету   місцевим   бюджетам   області   у  2019   році»    заслухавши  інформацію   економіста сільської ради Радченко В.І.  щодо  необхідності  внесення змін до місцевого   бюджету Шевченківської  сільської ради, сесія   сільської   ради

                                                     ВИРІШИЛА:

1.Взяти до відома інформацію економіста Шевченківської сільської ради     Радченко В.І. щодо необхідності  внесення змін.

 

2.Внести  зміни   у   доходну   частину  сільського   бюджету Шевченківської    сільської   ради   на  2019  рік   (додаток  1).

 

2.1. Збільшити   доходну  частину загальному   фонду   сільського   бюджету  на    суму   1 121 900  грн. по:

КБКД   18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості»  на    суму    185 700 грн.;

КБКД  18010700  «Земельний податок з фізичних осіб»  на    суму   260 000 грн.;

КБКД  18010900  «Орендна плата з фізичних осіб «  на    суму 150 000 грн.;

КБКД  18050300  «Єдиний податок з юридичних осіб «   на    суму   110 000 грн.;

КБКД   18050400  «Єдиний податок з фізичних осіб»  на    суму   274 800 грн.;

КБКД  410 40100  «Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету» на    суму   141 400 грн..

 

2.2. Зменшити   доходну  частину загальному   фонду   сільського   бюджету  на    суму   1 046 500  грн. по:

КБКД   11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності»  на    суму    1600  грн.;

КБКД 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)»  КБКД  14021900  «Пальне »  на    суму   44 000  грн.;

 

 

 

 

 

КБКД 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)», КБКД  14031900  « Пальне»  на  суму 250 000  грн.;

КБКД  18010100  «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  »   на    суму   1500  грн.;

 

КБКД   18050500  «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків »  на    суму   660 000 грн.;

КБКД   21010300  «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету »  на    суму   1 800 грн.;

КБКД   22012600  «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  »  на    суму   19 300 грн.;

КБКД   22090100  «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування»  на    суму  1 700 грн.;

КБКД   22090400  «Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  »  на    суму   600грн..

КБКД 41034500 «   Субвенція  з   державного   бюджету місцевим  бюджетам     на  здійснення     заходів  щодо      соціально-  економічного   розвитку   окремих   територій»  на    суму  66 000  грн.

 

2.3.  Збільшити    доходну   частину   спеціального   фонду    сільського   бюджету   на     суму  8 955 грн., по   КБКД 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної  Республіки  Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими  органами виконавчої  влади ». 

 

2.4.  Зменшити    доходну   частину   спеціального   фонду    сільського   бюджету   на     суму  6 000 грн., по:

КБКД  19010100  «Екологічний  податок ,  який   справляється   за   викиди    в   атмосферне    повітря  забруднюючих  речовин  стаціонарними  джерелами  забруднення          (  за  винятком   викидів  в   атмосферне   повітря  двоокису  вуглецю)» на    суму   2 000 грн.;

КБКД 19010300   « Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини»   на    суму   4 000 грн..

 

3.   Затвердити  уточнений   обсяг  доходів  сільського бюджету на 2019 рік  у сумі  79 450 373 грн.  в тому числі по :                                             

        -   загальному    фонду  бюджету на суму    78 645 578 грн.,                                                    -   спеціальному фонду бюджету  на суму        804 795 грн..

 

 

 

 

 

4.  Внести  зміни  у   видаткову    частину    сільського   бюджету  на  2019 рік.

4.1.  Збільшити   видаткову   частину  зального   фонду    сільського   бюджету на   суму   476 695 грн.(додаток  8)    по   головним    розпорядникам  бюджетних   коштів

4.1.1.  Шевченківській    сільській  раді   збільшити   -    на    суму   366 792 грн.;

4.1.2.  Відділу  освіти  ,   молоді   та   спорту  збільшити -  на  суму  109 903 грн..

4.2.Зменшити    видаткову  частину   спеціального   фонду    сільського   бюджету    на    суму   313 393 грн.(додаток  8) по головним  розпорядникам  бюджетних   коштів :

4.2.1. Шевченківській    сільській  раді    зменшити        -  на    суму  344 890 грн.;  

4.2.2. Відділу  освіти,   молоді   та   спорту  збільшити    - на    суму   31 497 грн..

 

4.3.  Затвердити  уточнений   обсяг  видатків  сільського бюджету на 2019 рік  у сумі 90 291 376 грн.  в тому числі

        - обсяг видатків загального фонду бюджету на суму    76 252 932 грн.,                                                     

-  обсяг  видатків спеціального фонду  на суму   14 038 444грн. , в тому числі      

        бюджет розвитку 13 126 208 грн.,  за програмною  та функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету (додаток 3).

 

5.Затвердити   у   складі   видатків  сільського   бюджету  уточнені    обсяги  міжбюджетних   трансфертів на   2019  рік  (додаток 5)

            

        6. Затвердити  уточнений перелік  об’єктів , які фінансуються  за рахунок коштів     бюджету розвитку(додаток 6).

 

7.Затвердити   у складі видатків сільського бюджету  уточнений перелік  сільських програм  на 2019 рік  на загальну суму 13 826 673 грн.(додаток 7),                           

із них :                                

-     обсяг видатків загального фонду  на суму  6 462 147 грн.;

-     обсяг видатків спеціального фонду на суму 7 364 526 грн..           

        

        8. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з профіцитом у сумі                                    2 392 646 грн., джерелом покриття якого визначити:           

       - залучення вільного залишку  бюджетних коштів  на рахунку  сільського бюджету станом на 01.01.2019 року (БКФБ 208100) в сумі 10 733 562 грн.

       - кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400)  в сумі – 13 126 208 грн. (додаток 2).

 

9. Затвердити спеціальний фонд  сільського  бюджету з дефіцитом у сумі                             13 233 649 грн., джерелом покриття якого визначити:

                - кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку

       (спеціального фонду) (БКФБ 208400)  в сумі – 13 126 208 грн.;

       - залучення  залишків   коштів   цільового   фонду  бюджету в   сумі                    107 441грн.  (додаток 2).

 

10. Додатки №1,2,3,5,6,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

11.Укласти   угоду  з   Вітовською  районною  радою   на  передачу   субвенції  з  місцевого  бюджету   на   проектні,  будівельно - ремонтні  роботи,  придбання 

житла  та   приміщень  для  розвитку   сімей  та   інших   форм   виховання,  наближених  до  сімейних, та  забезпечення  житлом  дітей -  сиріт,  дітей  позбавлених  батьківського   піклування,  осіб з  їх   числа за рахунок   відповідної   субвенції з  державного   бюджету в   сумі   366 792 грн..

 

12.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування  , фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.                                                                                  

 

 

Сільський   голова                                              Т.П.Шакунова

 

 

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/0b2ae08d58699c5b42ecfc1e09ef8c29.xls  дод. 1

https://rada.info/upload/users_files/04375286/13a3bfa356ccdd85f21e7890858239f7.xls  дод. 2

https://rada.info/upload/users_files/04375286/b7105b9ed1678fb734ddf2ef89be6bcb.xls дод.3

https://rada.info/upload/users_files/04375286/c51f55ba7f82fbcb77872057d46d5e34.doc дод.4 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/78c0115a023f85e194c1bddbd6cd49b9.xls дод.5

https://rada.info/upload/users_files/04375286/67a8ab6f09e1dfeadd0702c602f307cc.xls дод.6

https://rada.info/upload/users_files/04375286/8094cba9f419d0c0536209f49c47ff31.xls дод. 7

https://rada.info/upload/users_files/04375286/4434987aa8d0374c67a1a953ea400b4c.xls дод. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь