РІШЕННЯ 17.12.2019  року  № 4 ХХХІІ сесії  восьмого скликання   Про сільський бюджет на 2020 рік

Дата: 19.12.2019 11:16
Кількість переглядів: 1075

Фото без опису

ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

17.12.2019  року  № 4                             ХХХІІ сесії  восьмого скликання    

 

Про сільський бюджет на 2020 рік

                

                                             

                                                 14519000000

                                                              ( код бюджету)

Керуючись   Бюджетним   кодексом   України,  Законом   України                    «   Про   місцеве    самоврядування»,   Шевченківська    сільська   рада    вирішила:

 

 1. Визначити на 2020 рік:

 

 доходи сільського бюджету у сумі 74 148 180  гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - у сумі 73 099 280  гривень та  доходи спеціального фонду сільського бюджету - у сумі 1 048 900 гривень згідно  з додатком 1 цього   рішення;

 

видатки сільського бюджету у сумі 74 148 180  гривень, у тому числі: обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 72 881 580 гривень та видатки спеціального фонду бюджету - у сумі   1 266 600 гривень, в тому   числі    бюджет  розвитку   217 700  гривень. 

 

профіцит  за  загальним  фондом  сільського   бюджету  у    сумі   217 700 гривень  згідно  з   додатком 2 до  цього   рішення;

 

дефіцит  за   спеціальним  фондом  сільського   бюджету   у    сумі 217 700 гривень  згідно   з   додатком 2   цього   рішення;

 

оборотний    залишок  бюджетних   коштів   сільського   бюджету  у   розмірі 600 000 гривень , що   становить 0,8 відсотка видатків загального  фонду   сільського   бюджету,   визначених   цим  пунктом;

 

резервний   фонд   сільського   бюджету   у  розмірі 100 000 гривень,   що  становить  0,1  відсотка   видатків   загального фонду   сільського   бюджету,   визначеного   цим  пунктом. 

 

2.Затвердити  бюджетні призначення по головним  розпорядникам  коштів сільського  бюджету на 2020 рік  у розрізі   відповідальних  виконавців за  бюджетними програмами згідно з  додатку 3  до   цього  рішення.

    2.1. Шевченківській сільській раді     -   в  сумі  20 280 500 гривень в тому числі по :   загальному фонду – 19 7869 800  гривень ; спеціальному фонду – 410 700  гривень., в   тому   числі  бюджет  розвитку  217 700 гривень.

 

    2.2. Відділу  освіти, молоді та  спорту Шевченківської  сільської ради в  сумі                                                53 867 680 гривень в тому числі   по: загальному фонду –53 011 780  гривень; спеціальному фонду – 855 900  гривень.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до цього рішення.

           Делегувати    повноваження   Вітовському району на проведення видатків у 2020 році на виконання заходів програми соціально-економічного розвитку та  програми   фінансової  підтримки Комунального  підприємства «Вітовський   районний медичний   центр  первинної  медико - санітарної допомоги»   за рахунок міжбюджетних трансферів з бюджету Шевченківської сільської ради до районного   бюджету   Вітовського району  за  рахунок   власного   ресурсу   у   сумі   2 712 315гривень.

Делегувати повноваження м. Миколаєву на проведення видатків у 2020 році на виконання  делегованих  державою   повноважень у  галузі надання  медичного обслуговування (спеціалізованою) медичною  допомогою другого  рівня   мешканців   Шевченківської сільської   ради    з бюджету Шевченківської сільської ради  до   міського бюджету міському  бюджету                 м.  Миколаєва   за  рахунок      медичної   субвенції   у   сумі  1 872 000 гривень.

 

Надати   право   постійній   комісії   сільської   ради     з   питань     планування ,   фінансів  та   соціально-   економічного   розвитку за   умови   внесення  змін  до   обсягів   міжбюджетних  трансфертів  з   інших   бюджетів, що   вплине    на  збільшення     або   зменшення   доходної  та   видаткової   частини    сільського   бюджету,  проводити  їх  розподіл та   перерозподіл   між   кодами      програмної  та   економічної   класифікації   видатків      із   внесенням   відповідних  змін    до   розпису      сільського   бюджету      Шевченківської    сільської   ради   на   2020   рік  відповідно  до   частини      сьомої  статті   108   Бюджетного   кодексу  України.

             

              4.  Затвердити  на  2020  рік    розподіл    коштів  бюджету    розвитку  на  здійснення  заходів   на   будівництво,  реконструкцію  і  реставрацію  об’єктів    виробничої  ,  комунікаційної   та   соціальної   інфраструктури  за  об’єктами згідно  з   додатком   6  до   цього  рішення.

 

              5. Затвердити  розподіл   витрат сільського   бюджету на реалізацію місцевих/регіональних  програм  у  сумі 3 910 007  гривень згідно  з   додатком 7  до   цього   рішення.

6.  Установити  , що  у  загальному   фонді сільського   бюджету на  2020 рік:

      1) до  доходів загального   фонду  належать надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України  та  трансферти  , визначені   статтею 97 ,101 , 104 Бюджетного   кодексу   України;

     2) джерелами    формування  у   частині    фінансування   є надходження  ,  визначені частиною 1  статті 71   Бюджетного   кодексу  України;

 

7. Установити , що джерелами  формування спеціального фонду  сільського бюджету на 2020 рік :

       1) у  частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у   частині   фінансування    є  надходження  ,   визначені пунктом 10  частини першої   статті 71, частиною  2   статті 72  Бюджетного   кодексу   України;

3) у   частині   кредитування    є  надходження  ,   визначені статтями  70,71 Бюджетного кодексу   України.

8. Установити    що у  2020 році   кошти,  отримані     до   спеціального фонду   сільського   бюджету  згідно  статті 691,   і   частини першої   статті 71 Бюджетного  кодексу   України,  спрямовуються  на   реалізацію  заходів,  визначених   пунктами   статті  13,   частиною   другою   статті  71    Бюджетного   кодексу   України .

 

9. Визначити  на  2020 рік відповідно   до   статті 55 Бюджетного   кодексу   України захищеними   видатками   сільського   бюджету     видатки  загального   фонду  на :

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

 

10.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Головним  розпорядникам   коштів   сільського   бюджету   забезпечити    виконання   норм Бюджетного   кодексу   України  стосовно:

 

 1. врахування у  першочерговому   порядку   потребу  в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 

 1. забезпечення   у   повному   обсязі   проведення   розрахунків за   електричну  енергію,   водопостачання,   водовідведення,   природний  газ  та   послуги звязку,   які   споживаються  бюджетними   установами,   та   укладання   договорів   за    кожним   видом   відповідних   послуг  у   межах   встановлених   лімітів   споживання;

 

 1. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань ;

 

 1. затвердження   паспортів бюджетних   програм 45 днів  з   дня набрання чинності  цим  рішенням;

 

 1. здійснення   управління   бюджетними   коштами  у   межах   встановлених  їм  бюджетних   повноважень та  оцінки   ефективності  бюджетних   програм, забезпечуючи  ефективне,  результативне  і  цільове  використання  бюджетних  коштів, організацію  та   координацію  роботи  одержувачів  бюджетних   коштів   у   бюджетному    процесі;

 

 1. здійснення   контролю  за   своєчасним поверненям  у   повному  обсязі до   бюджету   коштів, наданих  за  операціями  з   кредитування   бюджету;

 

 1. забезпечення  доступності  інформації  про  бюджет   відповідно  до   законодавства,   а    саме:

      здійснення   публічного   представлення та  публікації  інформації   про    бюджет  за   бюджетними   програмами та   показниками,   бюджетні   призначення  щодо яких   визначені   цим  рішенням,   відповідно   до   вимог  та   за   формою, встановленими   Міністерством   фінансів   України,                      до 15 березня   2020  року;

         оприлюднення   паспортів  бюджетних   програм  у   триденний   строк  з   дня затвердження   таких документів;

 

 1. взяття бюджетних зобовязань ,   довгострокових зобовязань за   енергосервісом  та  здійснення   витрат  бюджету;

 

 

 1.  забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

 

 1.        у випадку невиконання показників надходжень до сільського бюджету  на 2020 рік, визначених розписом сільського бюджету, взяття     бюджетних   зобов’язань  та   проведення   витрат   відповідно   до   встановлених  бюджетних   асигнувань  лише  після   попереднього   погодження   з  постійною  комісією  сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

                        

12.Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет на 2020 рік» внесення змін до бюджетних призначень головного розпорядника коштів та перерозподіл здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету.

 

13. Доручити  сільській  раді   в  особі   сільського  голови за   погодженням  з   постійною   комісією   сільської  ради     з   питань   планування,   фінансів,   бюджету   та    соціально-економічного   розвитку   вносити  зміни   до   розпису    сільського   бюджету   в   порядку    визначеного   чинним   законодавством, зокрема:

у  разі     внесення  змін   до   структури   сільської   ради  з   урахуванням положень  про   новоутворені     та  реорганізовані   структурні     підрозділи   сільської  ради ,   які  є   головними   розпорядниками   коштів   сільського   бюджету;

за  джерелами  доходів  і  напрямами  видатків  головних   розпорядників   коштів   сільського   бюджету  за   кодами   програмної   класифікації   та   кредитування     місцевих   бюджетів  у  разі   внесення   змін   до   наказів Міністерства   фінансів   України   від 14 січня    2011  року   №11 « Про    бюджетну     класифікацію» (зі  змінами)   та    від  20 вересня  2017  року   №793 «   Про  затвердження   складових   програмної   класифікації   видатків   та   кредитування    місцевих   бюджетів».

14.Доручити   сільському   голові   Шевченківської    сільської   ради    Шакуновій Т.П. укласти  угоди :

- з  районною  радою  Вітовського району  на   передачу  у  2020 році  міжбюджетних   трансфертів  з   бюджету   Шевченківської    сільської   ради  до   бюджету   Вітовського   району на    суму   2 712 315  гривень;

- з  міською  радою м. Миколаєва на   передачу   міжбюджетних   трансфертів з  бюджету   Шевченківської    сільської   ради  до бюджету                      м. Миколаєва на   суму  1 872 000  гривень.

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

16. Додатки № 1-3,5-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

17. Сільській  раді   забезпечити  оприлюднення  цього  рішення  в   десятиденний  строк  з   дня його   прийняття відповідно   до   частини  четвертої   статті 28 Бюджетного    кодексу України

 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                       Т.П.Шакунова

https://rada.info/upload/users_files/04375286/4004899e956339278f86209fe0e1b272.xls дод.1

https://rada.info/upload/users_files/04375286/d305125234399cba45cf6fb36444a7a7.xls дод.2

https://rada.info/upload/users_files/04375286/e130d8a671884d77e16d94e1290650b7.xlsдод.3

https://rada.info/upload/users_files/04375286/242a4e5f1414975328cdddbc9c1f5c88.xls дод.5

https://rada.info/upload/users_files/04375286/58eb9449c177bd02c29a267041f75ef4.xls дод.6

https://rada.info/upload/users_files/04375286/bc24633b09d00f58a6b7793b4cc302a3.xls дод.7

https://rada.info/upload/users_files/04375286/737e6a1292d19e565626f6044ffd76a1.rtf пояснювальна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь