ПРОЄКТ РІШЕННЯ 23.12.2020 року № 1 ІІІ сесії восьмого скликання Про сільський бюджет на 2021 рік

Дата: 14.12.2020 16:46
Кількість переглядів: 708

Фото без опису

ШЕВЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

23.12.2020  року  № 1                    ІІІ сесії  восьмого скликання    

 

Про сільський бюджет на 2021 рік

                

                                             

                                                 14519000000

                                                              ( код бюджету)

Керуючись   Бюджетним   кодексом   України,  Законом   України                    «   Про   місцеве    самоврядування»,   Шевченківська    сільська   рада    вирішила:

 

 1. Визначити на 2021 рік:

 

 доходи сільського бюджету у сумі  139 792 400 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - у сумі 137 818 600  гривень та  доходи спеціального фонду сільського бюджету - у сумі  1 973 800 гривень згідно  з додатком 1 цього   рішення;

 

видатки сільського бюджету у сумі  139 792 400 гривень, у тому числі: обсяг видатків загального фонду сільського  бюджету - у сумі 135 797 106 гривень та видатки спеціального фонду бюджету - у сумі   3 995 294  гривень., в тому   числі    бюджет  розвитку  2 021 494  гривень. 

 

профіцит  за  загальним  фондом  сільського   бюджету  у    сумі                                 2 021 494 гривень  згідно  з   додатком 2 до  цього   рішення;

 

дефіцит  за   спеціальним  фондом  сільського   бюджету   у    сумі                                  2 021 494 гривень  згідно   з   додатком 2   цього   рішення;

 

оборотний    залишок  бюджетних   коштів   сільського   бюджету  у   розмірі 680 000 гривень , що   становить 0,5 відсотка видатків загального  фонду   сільського   бюджету,   визначених   цим  пунктом;

 

резервний   фонд   сільського   бюджету   у  розмірі 100 000 гривень,   що  становить  0,07  відсотка   видатків   загального фонду   сільського   бюджету,   визначеного   цим  пунктом. 

 

2.Затвердити  бюджетні призначення по головним  розпорядникам  коштів сільського  бюджету на 2021 рік  у розрізі   відповідальних  виконавців за  бюджетними програмами згідно з  додатку 3  до   цього  рішення.

    2.1. Шевченківській сільській раді     -   в  сумі  29 705 651 гривень в тому числі по :   загальному фонду – 27 533 411  гривень ; спеціальному фонду –          2 172 240  гривень, в  тому   числі  бюджет  розвитку 1 950 000 гривень.    

 

    2.2. Відділу  освіти, молоді та  спорту Шевченківської  сільської ради в  сумі                                                109 299 349 гривень в тому числі   по: загальному фонду – 107 476 295  гривень; спеціальному фонду – 1 823 054  гривень, в  тому   числі  бюджет  розвитку  71 494 гривень.

 

 2.3. Фінансовому   відділу   Шевченківської    сільської  ради  в    сумі  787 400 гривень, в  тому   числі  по  загальному   фонду  бюджету   787 400 гривень.

 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до цього рішення у   сумі  

 

Надати   право   постійній   комісії   сільської   ради     з   питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  за   умови   внесення  змін  до   обсягів   міжбюджетних  трансфертів  з   інших   бюджетів, що   вплине    на  збільшення     або   зменшення   доходної  та   видаткової   частини    сільського   бюджету,  проводити  їх  розподіл та   перерозподіл   між   кодами      програмної  та   економічної   класифікації   видатків      із   внесенням   відповідних  змін    до   розпису      сільського   бюджету      Шевченківської    сільської   ради   на   2021   рік  відповідно  до   частини      сьомої  статті   108   Бюджетного   кодексу  України.

             

              4.  Затвердити  на  2021  рік    розподіл    коштів  бюджету    розвитку  на  здійснення  заходів   на   будівництво,  реконструкцію  і  реставрацію , капітальний  ремонт  об’єктів    виробничої  ,  комунікаційної   та   соціальної   інфраструктури  за  об’єктами згідно  з   додатком   6  до   цього  рішення.

 

      5. Затвердити  розподіл   витрат сільського   бюджету на реалізацію місцевих/регіональних  програм  у  сумі 7 495 410 гривень, в  тому   числі   по  загальному  фонду  бюджету   5 515 410 гривень;  спеціальному   фонду  бюджету   1950 000 гривень згідно  з   додатком 7  до   цього   рішення.

6.  Установити  , що  у  загальному   фонді сільського   бюджету на  2021 рік:

      1) до  доходів загального   фонду  належать надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України  та  трансферти  , визначені   статтею 97 ,101 , 104 Бюджетного   кодексу   України;

     2) джерелами    формування  у   частині    фінансування   є надходження  ,  визначені частиною 1  статті 71   Бюджетного   кодексу  України;

 

7. Установити , що джерелами  формування спеціального фонду  сільського бюджету на 2021 рік :

       1) у  частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у   частині   фінансування    є  надходження  ,   визначені пунктом 10  частини першої   статті 71, частиною  2   статті 72  Бюджетного   кодексу   України;

3) у   частині   кредитування    є  надходження  ,   визначені статтями  70,71 Бюджетного кодексу   України.

8. Установити    що у  2021 році   кошти,  отримані     до   спеціального фонду   сільського   бюджету  згідно  статті 691,   і   частини першої   статті 71 Бюджетного  кодексу   України,  спрямовуються  на   реалізацію  заходів,  визначених   пунктами   статті  13,   частиною   другою   статті  71    Бюджетного   кодексу   України .

 

9. Визначити  на  2021 рік відповідно   до   статті 55 Бюджетного   кодексу   України захищеними   видатками   сільського   бюджету     видатки  загального   фонду  на :

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

 

10.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Головним  розпорядникам   коштів   сільського   бюджету   забезпечити    виконання   норм Бюджетного   кодексу   України  стосовно:

 

 1. врахування у  першочерговому   порядку   потребу  в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 

 1. забезпечення   у   повному   обсязі   проведення   розрахунків за   електричну  енергію,   водопостачання,   водовідведення,   природний  газ  та   послуги звязку,   які   споживаються  бюджетними   установами,   та   укладання   договорів   за    кожним   видом   відповідних   послуг  у   межах   встановлених   лімітів   споживання;

 

 1. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань ;

 

 1. затвердження   паспортів бюджетних   програм 45 днів  з   дня набрання чинності  цим  рішенням;

 

 1. здійснення   управління   бюджетними   коштами  у   межах   встановлених  їм  бюджетних   повноважень та  оцінки   ефективності  бюджетних   програм, забезпечуючи  ефективне,  результативне  і  цільове  використання  бюджетних  коштів, організацію  та   координацію  роботи  одержувачів  бюджетних   коштів   у   бюджетному    процесі;

 

 1. здійснення   контролю  за   своєчасним поверненям  у   повному  обсязі до   бюджету   коштів, наданих  за  операціями  з   кредитування   бюджету;

 

 1. забезпечення  доступності  інформації  про  бюджет   відповідно  до   законодавства,   а    саме:

      здійснення   публічного   представлення та  публікації  інформації   про    бюджет  за   бюджетними   програмами та   показниками,   бюджетні   призначення  щодо яких   визначені   цим  рішенням,   відповідно   до   вимог  та   за   формою, встановленими   Міністерством   фінансів   України,                      до 15 березня   2021  року;

         оприлюднення   паспортів  бюджетних   програм  у   триденний   строк  з   дня затвердження   таких документів;

 

 1. взяття бюджетних зобовязань ,   довгострокових зобовязань за   енергосервісом  та  здійснення   витрат  бюджету;

 

 

 1.  забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

 

 1.        у випадку невиконання показників надходжень до сільського бюджету  на 2021 рік, визначених розписом сільського бюджету, взяття     бюджетних   зобов’язань  та   проведення   витрат   відповідно   до   встановлених  бюджетних   асигнувань  лише  після   попереднього   погодження   з  постійною  комісією  сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

                        

12.Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет на 2021 рік» внесення змін до бюджетних призначень головного розпорядника коштів та перерозподіл здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету.

 

13. Доручити  сільській  раді   в  особі   сільського  голови за   погодженням  з   постійною   комісією   сільської  ради     з   питань   планування,   фінансів,   бюджету   та    соціально-економічного   розвитку   вносити  зміни   до   розпису    сільського   бюджету   в   порядку    визначеного   чинним   законодавством, зокрема:

у  разі     внесення  змін   до   структури   сільської   ради  з   урахуванням положень  про   новоутворені     та  реорганізовані   структурні     підрозділи   сільської  ради ,   які  є   головними   розпорядниками   коштів   сільського   бюджету;

за  джерелами  доходів  і  напрямами  видатків  головних   розпорядників   коштів   сільського   бюджету  за   кодами   програмної   класифікації   та   кредитування     місцевих   бюджетів  у  разі   внесення   змін   до   наказів Міністерства   фінансів   України   від 14 січня    2011  року   №11 « Про    бюджетну     класифікацію» (зі  змінами)   та    від  20 вересня  2017  року   №793 «   Про  затвердження   складових   програмної   класифікації   видатків   та   кредитування    місцевих   бюджетів».

14.Доручити   сільському   голові   Шевченківської    сільської   ради    Пилипенко О.В. укласти  угоди :

- з  районною  радою  Миколаївського  району  на   передачу  у  2021 році  міжбюджетних   трансфертів  з   бюджету   Шевченківської    сільської   ради  до   бюджету   Миколаївського   району на    суму   763 529  гривень за  рахунок   власного  ресурсу;

- з  Галицинівською сільською  радою на   передачу  у  2021 році  міжбюджетних   трансфертів  з   бюджету   Шевченківської    сільської   ради  до   бюджету   Галицинівської сільської  на    суму   144 890  гривень за  рахунок   власного  ресурсу;

- з  Мішково - Погорілівською  сільською  радою на   передачу  у  2021 році  міжбюджетних   трансфертів  з   бюджету   Шевченківської    сільської   ради  до   бюджету   Мішково- Погорілівської  сільської  на    суму  2 016 028  гривень за  рахунок   власного  ресурсу;

-  з  міською  радою м. Миколаєва  на  передачу у 2021 році міжбюджетних  трансфертів  з бюджету  Шевченківської    сільської  ради   до  міського  бюджету   м. Миколаєва   на    суму   183 400 гривень за рахунок   субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

16. Додатки № 1-3,5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

17. Сільській  раді   забезпечити  оприлюднення  цього  рішення  в   десятиденний  строк  з   дня його   прийняття відповідно   до   частини  четвертої   статті 28 Бюджетного    кодексу України

 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                       О.В.Пилипенко

 

 

 

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04375286/8789a72727824f958f3f6d66a404616b.xls дод.1

https://rada.info/upload/users_files/04375286/231b2e200e60b7964eb95421150bab68.xls дод.2

https://rada.info/upload/users_files/04375286/c6ee6411dae7e354293f1d70d0d58e41.xlsдод.3

https://rada.info/upload/users_files/04375286/93b67fd0ac4e1be36daf881a77292e4c.docx дод.4

https://rada.info/upload/users_files/04375286/9cbbb5b23ea7f036e176aff912d3e332.xlsдод.5

https://rada.info/upload/users_files/04375286/d78cc8a06797224ae93177e378bc1399.xls дод.6

https://rada.info/upload/users_files/04375286/27aee6b40f88881b408409057faa6831.rtf пояснювальна 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь