Р І Ш Е Н Н Я від 14 липня 2021 року № 8 с. Шевченкове Про затвердження Програми «Фінансової підтримки комунальних підприємств Шевченківської сільської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2021 рік»

Дата: 25.08.2021 16:10
Кількість переглядів: 1313

                                                                   Фото без опису                                          

ШЕВЧЕНКІВСЬКА     СІЛЬСЬКА     РАДА                                                                                             ВІТОВСЬКОГО   РАЙОНУ     МИКОЛАЇВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ                                                                                     VIІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 14  липня  2021 року                                            № 8                                      с. Шевченкове   

 

Про затвердження Програми

«Фінансової підтримки комунальних

підприємств  Шевченківської сільської ради

та здійснення внесків до їх статутного

капіталу на 2021 рік»

 

 

 

     Відповідно до статті 26, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств  Шевченківської сільської ради, відповідно до їх функціональних призначень, на підставі ст. 144 Конституції України,   сільська рада 

                                                        

                                                               ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму «Фінансової підтримки комунальних підприємств Шевченківської сільської ради та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2021 рік»(згідно додатку 1).

  

2. Затвердити  Порядок виділення та використання коштів  сільського бюджету у формі фінансової підтримки комунальних підприємств Шевченківської сільської ради  (згідно додатку 2).

  

  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, житлово – комунального господарства, транспорту, комунальної власності,  будівництва, земельних відносин та охорони природи.

 

 

 

                 Сільський голова                                                          О.В. Пилипенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Додаток 1

                                                                                                                рішення № 8

                                                                                                                від 14.07.20201             

 

                                                                             

                                                                  ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунальних підприємств Шевченківської     сільської  ради        

                     та  здійснення внесків до їх статутного капіталу     на 2021 рік 

 

 

                      

ПАСПОРТ

Програми  фінансової підтримки комунальних підприємств  Шевченківської      сільської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2021 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 Шевченківська   сільська   рада

2.

Розробник програми

 Шевченківська   сільська   рада

3.

Відповідальний виконавець

 Шевченківська    сільська  рада

4.

Учасники Програми

КП Центральне  Шевченківської сільської ради

5.

Терміни реалізації програми

  2021 рік

6.

Кошти задіяні на виконання Програми

сільський  бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі коштів сільського бюджету

 

  19 700 грн.

  19 700 грн.

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      1. Загальні положення

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Шевченківської сільської ради  на 2021 роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

              Комунальне підприємство КП Центральне Шевченківської сільської ради, є підприємством для мешканців громади, яке забезпечить населення Шевченківської сільської ради  централізованим водопостачанням та водовідведенням.

Діючі тарифи на послуги зазначеного підприємства не повністю забезпечуватимуть відшкодування витрат на їх надання, скорочуватимуться обсяги  наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним підприємством,  зростатимуть тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводитиме до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат Підприємства призводитиме  до нарахування  йому значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємства.

Вищенаведені чинники призведуть до зменшення  у Підприємства власних обігових коштів  для забезпечення належного водопостачання, водовідведення, (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).

 

                            2. Мета та завдання Програми

Мета Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств Шевченківської сільської ради відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям  громади належних послуг.

Кошти  спрямовуються:

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- на покращення якості послуг;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

-  оплата податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо;

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема і побудинкових;

                 3. Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми

Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється        шляхом:                                                                                                                                 

внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку сільського бюджету;

 

             4. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

5.1. Реалізація програми покладається на  головного  розпорядника бюджетних коштів -  Шевченківську сільську раду.

5.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець та постійна комісія

 

5. Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених в сільському  бюджеті на відповідний рік.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є  Шевченківська сільська рада.

 Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток № 1).

                         

                                   6. Очікувані результати виконання Програми. 

          Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-   безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до їх  функціональних призначень і тим самим забезпечення життєдіяльності   Шевченківської сільської ради;

-  збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання;

-        покращення якості послуг.

 

 

                   ________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Додаток                                          

   до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Шевченківської сільської ради та здійснення внесків до їх статутних капіталів на  2021 рік

 

 

Обсяг фінансування Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Шевченківської сільської ради  та здійснення внесків до їх статутних капіталів на  2021 рік    

 

 

 

№ п/п

Комунальні підприємства

    Обсяги фінансування тис.грн.

 

Всього:

         2018 рік

 

1.

КП  Центральне  Шевченківської сільської ради

      19 700

        19 700

 

 

Разом

      19 700

       19 700

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Додаток 2

                                                                                                 рішення № 8 від 14.07.20201             

 

 

                                                                                 

                                      

  Порядок

виділення та використання коштів з місцевого (сільського) бюджету у формі фінансової підтримки комунальним підприємствам Шевченківської сільської ради

 

    1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з місцевого (сільського) бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам села Шевченкове у рамках Програми фінансової підтримки  комунальних підприємств  Шевченківської сільської ради  та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2021 рік.

   2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

   3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам на поворотній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності села і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до затверджених сільською радою програм.

   4. Внески в статутний капітал комунальних підприємств здійснюються за кодом економічної класифікації видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)» з метою інвестування в необоротні активи при умові включення до мережі головного розпорядника.  При цьому кошти перераховуються головним розпорядником на відкритий підприємством рахунок у казначействі.  Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється засновником за рахунок коштів місцевого (сільського) бюджету в обсягах, передбачених рішенням про місцевий  бюджет на відповідний рік:

Зазначена фінансова підтримка надається як поточні трансферти комунальним підприємствам, які не включені до мережі головного розпорядника коштів місцевого бюджету як одержувачі бюджетних коштів,  на покриття поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми. При цьому кошти головним розпорядником  для перерахування внесків у статутний капітал перераховуються на поточний рахунок  суб'єкта господарювання  без включення його до мережі як одержувача бюджетних коштів.

Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством :   

                                                    

- за ТПКВКБМ 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»  - зі спеціального фонду місцевого (сільського) бюджету (бюджету розвитку) на внески до фонду власних оборотних засобів і засобів обігу комунальним підприємствам (закладам) Шевченківської сільської ради.                                                                                     

  Фінансова підтримка із спеціального фонду місцевого (сільського)  бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку, на підставі поданих первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансових звітів та інших документів за вимогою розпорядника коштів для підтвердження цільового використання бюджетних коштів відповідно до фінансового плану.

       На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету у вигляді внесків до статутного капіталу комунального підприємства.

       5. Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформлює клопотання на головного розпорядника коштів сільського бюджету з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками.

      5.1.  Головні розпорядники коштів місцевого  бюджету для перерахування фінансової підтримки комунальним підприємствам  надають фінансовому управлінню виконавчого комітету Шевченківської сільської  ради пропозиції для перерахування коштів  згідно з помісячним розписом місцевого бюджету та зареєстрованими у територіальних органах Державної казначейської служби України  фінансовими зобов'язаннями одержувачів (у частині видатків загального фонду). Підставою для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству зі спеціального фонду місцевого бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, є  затверджені  Шевченківською сільською радою рішення про поповнення статутного капіталу комунальних  підприємств.                                                                                            6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальними підприємствами здійснюється у визначеному законодавством порядку.

      6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів  надається на поворотній  основі комунальним підприємствам, засновником яких є  Шевченківська сільська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сільської  ради про місцевий   бюджет на відповідний рік  та за цією Програмою,  в межах надходжень до місцевого  бюджету. 

6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку  якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

      6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів місцевого бюджету витрати комунальних підприємств:

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами ( окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха)

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

      6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого утримувачем фінансової підтримки;

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

     7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів місцевого  бюджету та керівник комунального підприємства.

      8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

       9. Повернення коштів  поворотної   фінансової  підтримки   на  рахунок   сільської   ради  здійснюється комунальним  підприємством  рівними  долями   щомісячно   в  термін  до   20  числа починаючи  з   наступного   місяця   після     отримання   коштів.

   10. Відповідальність за  повернення  коштів   фінансової   поворотної   підтримки     до   кінця  бюджетного   періоду (  31.12.2021 року )  в   повному  об’ємі  на рахунок    сільської  ради        покладається  на   керівника   комунального   закладу.

     9. Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з місцевого  бюджету за результатами своєї діяльності, подають щомісяця до 25 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів місцевого бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

     10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності.

        11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь