Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора

Дата: 18.01.2022 15:58
Кількість переглядів: 269

https://rada.info/upload/users_files/04375286/7bc4bdb4e301589ae080f731fb4cd5ed.pdf

 

Виконавчий комітет Шевченківської  сільської ради

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного  реєстратора                   

 

Основні вимоги  до  кандидатів на вакантну посаду :

1. Громадянство України.

2. Знання державної мови – вільне володіння державною мовою.

3. Повна вища  юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4. Стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи на іншій посаді, що передбачає виконання функцій державного реєстратора (далі - посада державного реєстратора), не менше одного року.

5.Упевнений користувач ПК та оргтехніки

 

6.Успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим субєктом державної реєстрації).

Для участі у конкурсі   подаються  такі   документи:
1. Заява про участь у конкурсі;
2. Заповнену особову картку (форма П-2ДС) з   відповідними   додатками;
3. Автобіографія;
4. Дві   фотокартки    розміром 4х6 см;
5. Копії документів про освіту;
6. Підтвердження про заповнення декларації кандидата на посаду в Єдиному державному реєстрі декларації осіб декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);

7. Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду;

8. Копія трудової книжки;

9. Копія   військового квитка (для військовослужбовців  або військовозобов'язаних);
10. Письмова  згода на обробку  персональних даних.

 

Термін   прийняття    документів - протягом 30 календарних   днів  з дня   публікації   оголошення  про  проведення конкурсу:  з  18.01.2022р. до  18.02.2022р. з  08.00 до 16.00 в робочі дні  за адресою: 57263,  с.Шевченкове, вул.Шевченка, 34.   

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків.

Додаткова  інформація  за тел. (0512)684-208.  

 

 

Шевченківський

сільський  голова                                                    О.В.Пилипенко

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України « Про  службу в органах місцевого самоврядування»  « Про місцеве самоврядвання  в  Україні», «Про запобігання  корупції»  

 

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України   

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

6. Найважливіші функції держави (стаття 17).

7. Державні символи України (стаття 20).

8. Конституційне право на працю (стаття 43).

9. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

11. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

12. Державний бюджет  України ( стаття 96)

13. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

14. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

15. Система судів в Україні (стаття 125).

 

ІІ. Питання на перевірку знання                                                                                                  

  Закону України   «Про   місцеве  самоврядування  в  Україні»

1.Поняття  місцевого  самоврядування.  Право громадян  на  участь  у  місцевому  самоврядуванні. Основні  принципи  місцевого  самоврядування.                                          

  2.Система  місцевого  самоврядування. Територіальні  громади.                                   

3.Організаційно-правова, матеріальна  і  фінансова основи  місцевого самоврядування.      

4.Статут територіальної  громади  села, селища,  міста.                                                    

    5.Виключна  компетенція  сільських,  селищних,  міських  рад.                                  

  6.Повноваження виконавчого  комітету  сільської,  селищної,  міської,  районної  ради.

  7.Повноваження  сільського, селищного,  міського  голови.                                                          

  8.Сесія  ради.                                                                                                                                   

   9.Депутат  сільської  ради.                                                                                                           

10.Постійні  комісії  сільської  ради.                                                                                                   11.Староста.                                                                                                                                   

    12.Місцеві  бюджети.                                                                                                                          13.Місцеві  податки  і  збори.                                                                                                         

   14.Доходи  місцевих  бюджетів.                                                                                                          

15.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

 

 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України   «Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування  в  Україні»

 1. Служба  в  органах  місцевого  самоврядування (  стаття 1).
 2. Посадова  особа  місцевого  самоврядування (  стаття 2).
 3. Посади  в  органах  місцевого  самоврядування ( стаття  3).
 4. Основні  принципи  служби  в  органах  місцевого  самоврядування (  стаття 4).
 5. Основні  обов` язки  посадових  осіб  місцевого  самоврядування (  стаття8).
 6. Основні  права  посадових  осіб  місцевого самоврядування ( стаття 9).
 7. Присяга  посадових  осіб  місцевого  самоврядування ( стаття  11).
 8. Прийняття  на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування,  випробування  та стажування.
 9. Обмеження,  пов` язані  з  прийняттям  на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування (  стаття 12).
 10. Декларування  доходів  посадових  осіб  місцевого  самоврядування (  стаття  13).
 11. Ранги  посадових осіб  місцевого  самоврядування ( саття 15).
 12. Атестація  посадових  осіб  місцевого самоврядування (  стаття  17).
 13. Підстави  припинення  служби  в  органах  місцевого  самоврядування (  стаття 20).
 14. Відповідальність  посадових  осіб  місцевого  самоврядування (  стаття  24).

15. Обчислення  стажу  роботи в  органах  місцевого  самоврядування ( стаття 37-1).

 

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України  "Про  запобігання корупції"   

1.         Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

VІ. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи місцевого самоврядування  Шевченківської  сільської  ради з обов’язками державного реєстратора прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань


1. Засади державної реєстрації прав (стаття 3 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») (далі – закон).
2. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (стаття 4
 закону).
3. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав. (стаття 5
 закону).
4. Система органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав. (стаття 6
 закону).
5. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав. (стаття 9
 закону).
6. Державний реєстр прав. Структура Державного реєстру прав (стаття 12,13
 закону).
7. Реєстраційна справа (стаття 17
 закону).
8. Проведення державної реєстрації прав. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав (стаття 18, 19
 закону).
9. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав (стаття 20, 21
 закону).
10. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав (стаття 23
 закону).
11. Відмова в державній реєстрації прав (стаття 24
 закону).
12. Зупинення державної реєстрації прав (стаття 25
 закону).
13. Підстави для державної реєстрації прав (стаття 27
 закону). 
14. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку (стаття 31
 закону).
15. Особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів (стаття 31-1
 закону).

16. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав (стаття 38 закону)

 17. Державний реєстратор (стаття 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань») (далі – закон).
18. Єдиний державний реєстр (стаття 7
 закону).
19. Портал електронних сервісів (стаття 8
 закону).
20. Відомості Єдиного державного реєстру (стаття 9).
21. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру (стаття 11
 закону).
22. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів (стаття 13
 закону).
23. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації (стаття 15
 закону).
24. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи (стаття 17
 закону).
25. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – підприємця (стаття 18
 закону).
26. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій (стаття 25
 закону).
27. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 26).
28. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації (стаття 27
 закону).
29. Відмова у державній реєстрації (стаття 28
 закону).
30. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації (стаття 34
 закону).
31. Плата у сфері державної реєстрації (стаття 36
 закону).

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь