ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 27.03.2024 12:43
Кількість переглядів: 109

Додаток 2

до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля
Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб’єктом господарювання)
Реєстраційний номер 7145
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці

впливу на довкілля
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОРГАНІК СІСТЕМС" 35521091
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають

відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Україна, 57263, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Шевченкове (колишня
Шевченківська с/р), Шевченківська ТГ, вул.Дорожна, будинок 19
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво 18-ти артезіанських свердловин на території ФГ «ОРГАНІК СІСТЕМС» в
с.Шевченкове Миколаївського району Миколаївської області з метою господарсько-питного,
виробничого водопостачання підприємства та зрошення теплиць (здійснюється в 1 чергу).
Основним видом діяльності ФГ «Органік СІСТЕМС» є вирощування овочевих культур та
переробка овочевої продукції. Для здійснення виробничої діяльності підприємство має сезонну
водопотребу у кількості 1000 м3/добу. Режим роботи підприємства – 269 днів на рік. Сезон
переробки становить 70 днів - з серпня по жовтень. В сезон робота заводу цілодобова – 2 зміни по
12 годин. Кількість постійного персоналу – 86 осіб. В сезон переробки кількість працюючих осіб –
162 (постійні та сезонні).
Технічна альтернатива 1.
Джерело водопостачання для забезпечення потреб - підземні води верхньосарматського

водоносного горизонту. Робочий проект передбачає: - буріння 18-ти розвідувально-
експлуатаційних свердловин; - облаштування 18-ти свердловин насосно-силовим обладнанням; -

влаштування 18-ти підземних насосних камер над свердловинами; - влаштування 18-ти зон
санітарної охорони; - влаштування гілок водогону з підключенням до виробничих цехів та
теплиць; - влаштування 4-х оглядових колодязів; - влаштування 18-ти конструкцій металевих для
розташування боксів монтажних; - прокладка кабельних ліній від шаф керування до свердловин; -
прокладка кабельних ліній від шаф керування до точок підключення до зовнішніх електромереж;
- автоматизація та диспетчеризація свердловин. Свердловини оснащуються заглибними
насосами Італійського виробництва - SPERONI SP 200-23 потужність насосу 4 кВт, або аналогами

з відповідними технічними характеристиками. В підземних камерах встановлюється запірно-
регулююча арматура та контрольно-вимірювальні прилади. Управління насосами виконується за

допомогою шаф керування з частотними перетворювачами. Живлення на шафи керування
подається від проектних щитів, які розташовані у корпусах боксів монтажних, що кріпляться до
металевих конструкцій з труб. Проектні шафи керування також встановлюються у корпусах
боксів монтажних. У свердловинах встановлюються датчики нижнього та верхнього рівнів та
датчики сухого ходу. Вода зі свердловин потрапляє до 2-х ємностей об’ємом по 100 м3, де
встановлюються контрольні датчики верхнього та нижнього рівнів. Диспетчерська система
розміщена на комп’ютері і призначена для відображення параметрів та віддаленого керування
свердловинами. Диспетчером встановлюється почергове включення та виключення свердловин.
Розрахункове водопостачання на водозабір в сезон складає 1000 м3/добу, що складає по кожній
свердловині 60 м3/добу (5 м3/годину при умові роботи свердловини 12 годин на добу). Якість
води у проектних свердловинах по загальній жорсткості, сухому залишку та хлоридам не
відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в
умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру» (наказ МОЗ України від
22.04.2022р. No 683), тому підприємством передбачена водопідготовка.
Технічна альтернатива 2.
Здійснення водопостачання ФГ «ОРГАНІК СІСТЕМС» з водопровідних мереж ЖКП «Добробут
Шевченківської сільської ради», які знаходяться в 2-х км на південний схід від підприємства.
Продуктивності даного водозабору не вистачить для забезпечення заявленої водопотреби, тому
необхідно задіяти інший водозабір. Найближчий водозабір, який зможе покрити водопотребу у
воді ФГ «ОРГАНІК СІСТЕМС», знаходиться на відстані 8 км на захід від підприємства та
належить МКП «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ». При даному способі водопостачання
необхідно будівництво водогону та додаткових ємностей для виключення нерівномірності подачі
води у сезон переробки. Якість води в мережі МКП «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» не
відповідає вимогам води питної. А враховуючи також щорічні витрати на користування водою, ФГ
«ОРГАНІК СІСТЕМС» нерентабельно використовувати комунальне підприємство в якості
альтернативного джерела.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Миколаївська обл. Миколаївський р-н Шевченкове (колишня Шевченківська с/р), Шевченківська
ТГ вул. Дорожна 19, 19-а
3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.
Шевченківська ТГ
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Миколаївська обл. Миколаївський р-н Шевченкове (колишня Шевченківська с/р),

Шевченківська ТГ Сільськогосподарське поле на територіїї Шевченківської ТГ.
Розміщення свердловин на сільськогосподарських полях недоцільно, оскільки призведе до
втрати родючих земель та зменшення об’ємів вирощування продукції
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Миколаївська обл. Миколаївський р-н Шевченкове (колишня Шевченківська с/р),
Шевченківська ТГ Північно-Західна околиця с.Шевченкове.
Розміщення свердловин на Північно-Західній околиці с.Шевченкове не забезпечує
дотримання обмежень санітарно-захисних зон плануємих свердловин
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у надійній і безперебійній
діяльності підприємства, що забезпечується сучасною автоматизованою системою управління
роботи заводу «Північний» у відповідності з параметрами технологічних карт, покращення
економічної ситуації у регіоні, розвитку бізнесу, забезпеченням робочими місцями
працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети. Підключення артезіанських
свердловин до водомережі підприємства забезпечить екологічно збалансований розвиток
довкілля. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Технічні показники свердловин: Абсолютна відмітка гирла свердловин – 45,0 м – 47,0 м; -
розрахункові витрати – 1000,0 м3/добу на водозабір 18 свердловин; - очікуваний дебіт – 5,0 м3/
годину; - питомий дебіт – 0,2-0,3 л/сек; - глибина – 66 м – 67 м; - діаметр : початковий: труба - 219
мм; долото – 295 мм; кінцевий: труба - 168 мм; долото – 245 мм; - фільтр - 7,5 м, діаметр 168 мм;
долото- 245 мм; - глибина передбаченого статичного рівня води – 45 м - 46 м; - глибина
динамічного рівня води – 53 м – 55 м; - водоносний горизонт – верхній сармат; - глибина
залягання водоносного горизонту – 60 м - 61 м; - потужність водоносного горизонту – 6,0 м; -
тривалість відкачування – по 2 доби на свердловину; - допустиме зниження води – 15,0 м; -
розрахункове зниження води – 8,0-9,0 м. Крім того, проектними рішеннями передбачено: -
будівництво підземних насосних камер над свердловинами; - влаштування зон санітарної охорони
(ЗСО); - автоматизація та диспетчеризація свердловин; - зовнішні водопровідні мережі; - зовнішнє
електропостачання свердловин.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно чинного
законодавства України та вимог ДБН В.2.5-74-2013 «Водопостачання зовнішні мережі та
споруди. Основні положення проектування». Дотримання умов спеціального водокористування
та норм і вимог чинного законодавства щодо встановлення зон санітарної охорони підземних
джерел водопостачання.
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.

Територія свердловин не знаходиться на землях природно-заповідного фонду та іншого
природоохоронного призначення. Обмеження планової діяльності полягає у дотриманні
нормативного стану навколишнього середовища: проведення гідрогеологічного моніторингу
рівнів водовідбору та якості підземних вод; дотримання меж поясів зон санітарної охорони.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно територіальній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 3.
Аналогічно територіальній альтернативі 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.

Вибрані майданчики під будівництво свердловин з точки зору гідрогеологічних та інженерно-
геологічних умов, а також за санітарними нормами відповідають ДБН В.2.5-74:2013 «Водопос-
тачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» і придатні для

будівництва передбачених проектом 18-ти водозабірних свердловин, підземних насосних камер
над свердловинами і відповідних водопроводів. Проектні рішення забезпечують раціональне
використання ґрунту, передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших
екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2.
Необхідна еколого-інженерна підготовка полягає у забезпеченні раціонального використання
земельних ресурсів, передбачення протидії підтопленню, просіданню, активізації інших
екзогенних процесів, охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо територіальної альтернативи 1.
Будівництво артезіанських свердловин передбачено на землях ФГ «ОРГАНІК СІСТЕМС».
Топографо-геодезичні вишукування виконуються у необхідному об’ємі. Проектні рішення
забезпечують виконання ДБН, санітарно-гігієнічних норм і правил, охоронні, відновлювальні та
захисні заходи.
щодо територіальної альтернативи 2.
Виконання топографо-геодезичних вишукувань у необхідному об’ємі. Забезпечення
виконання ДБН, санітарно-гігієнічних норм і правил, охоронних, відновлювальних та захисних
заходів.
щодо територіальної альтернативи 3.
Аналогічно територіальній альтернативі 2.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається; Повітряне середовище: - під час
будівництва: короткочасний незначний влив за рахунок викидів забруднюючих речовин при
роботі спеціалізованої техніки, здійсненні зварювальних та фарбувальних робіт; - під час

експлуатації: вплив відсутній; Водне середовище: На період будівництва: Для санітарно-
побутових і службових потреб використовують тимчасові пересувні приміщення, які є в

будівельній організації. Водопостачання – привозна вода, каналізування – встановлення
біотуалетів у відповідності до розробленого Проекту організації будівництва. Скидання стічних
вод у водоносний горизонт не відбудеться – при відкачці вода по тимчасовому водогону
виводиться за межі першого поясу ЗСО. Водоносний горизонт є захищеним від забруднення. На
період експлуатації: – водовідбір підземних вод у кількості 1000 м3/добу - на водозабір. -
каналізування - санітарно-гігєнічні стоки будуть надходити до побутових очисних споруд
біологічного очищення підприємства. Виробничі стоки будуть надходити до виробничих очисних
споруд біологічного очищення підприємства. Стічні води після очистки на очисних спорудах
біологічного очищення будуть скидатись у поверхневий водний об’єкт, санкціонований Дозволом
на спецводокористування. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від
планованої діяльності не передбачається. Грунт: При будівництві проектом передбачається
рекультивація порушених земель на ділянці будівництва та колій під’їзних шляхів. Тверді
побутові відходи від життєдіяльності будівельної бригади вивозяться для утилізації на базу
будівельної організації. При експлуатації негативний вплив на грунт не очікується за рахунок
запланованих охоронних заходів: покриття на території передбачене з щебеню, ділянка
озеленена та спланована, розробка родючого шару грунту не передбачається. Рослинний та
тваринний світ: Передбачувана діяльність не матиме негативного впливу на рослинний та
тваринний світ, їх популяції та міграції. В проекті передбачено розроблення благоустрою та
озеленення території. Території ПЗФ (вищого та нижчого рангів) у межах будмайданчиків та в
зоні впливу проектних свердловин відсутні. Навколишнє соціальне середовище: в період
будівництва: незначні впливи (шум від будівельної техніки), в період експлуатації: покращить
умови водозабезпечення підприємства. Навколишнє техногенне середовище: Пробурені та
облаштовані свердловини увійдуть до складу системи водозабезпечення ФГ «ОРГАНІК
СІСТЕМС» для господарчо-питного, виробничого водопостачання та зрошення теплиць
підприємства. Розміщення свердловин за розрахунковими показниками не буде нести понад
нормативного впливу на умови праці підприємства, якість підземних вод у свердловинах близько
розташованих населених пунктів і не порушуватиме вимог санітарного законодавства.
Негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, пам’ятки
культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час експлуатації
проектованого об’єкта зневажливо малий або відсутній. Відходи виробництва і можливість їх
повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: При виконанні
будівельно-монтажних робіт передбачено утворення наступних видів відходів: - тверді побутові
відходи від діяльності робітників; - тара пластикова, поліетиленова зіпсована некондиційна; -
будівельні відходи (в т.ч. будівельне сміття, відходи демонтажу, відходи будівельних матеріалів
тощо). Фактично утворені відходи вивозяться для утилізації на базу будівельної організації. При
експлуатації свердловин відходи не утворюються.
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
соціальне середовище – в період будівництва: незначні впливи (шум від будівельної техніки), в
період експлуатації: покращить умови водозабезпечення підприємства.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно територіальній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 3.
Аналогічно територіальній альтернативі 1.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів,

які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
Друга категорія
13 Господарську діяльність Господарську діяльність, що призводить до скидання
забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір
підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу"
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав).
Підстав немає
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля No2059VIIІ від
23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі
відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації ,
54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512) 46 04 27, начальник

управління Єфименко Олександра Валеріївна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ No 824 від 14.09.2020}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь